2021-10-25 - 2021-11-01

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2021-10-25 08:15-11:15 NEGB19 Finansiella marknader, risk och försäkring
Tentamen
Canvas
2021-10-25 08:15-11:15 FYGL08 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik
Tentamen Teknik
0 anmäld
2021-10-25 08:15-11:15 LPGG19 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6
Tentament Teknik
0 anmäld
2021-10-26 09:15-12:00 ESGA10,ESGA10 Spanska I: Muntlig språkfärdighet,Spanska I: Muntlig språkfärdighet
Muntligt prov,Muntligt prov
Canvas
2021-10-26 09:15-12:00 ESGL01,ESGL01,ESGL01,ESGL01,ESGL01,ESGL01 Spanska med didaktisk inriktning 1,Spanska med didaktisk inriktning 1,Spanska med didaktisk inriktning 1,Spanska med didaktisk inriktning 1,Spanska med didaktisk inriktning 1,Spanska med didaktisk inriktning 1
Muntligt prov, Muntlig språkfärdighet i spanska,Muntligt prov, Muntlig språkfärdighet i spanska,Muntligt prov, Muntlig språkfärdighet i spanska,Muntligt prov, Muntlig språkfärdighet i spanska,Muntligt prov, Muntlig språkfärdighet i spanska,Muntligt prov, Muntlig språkfärdighet i spanska
Canvas
2021-10-27 08:15-11:15 FYGL09 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi
Tentamen Kemi
0 anmälda
2021-10-27 08:15-11:15 LPGG19 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6
Tentamen Kemi
Hemtentamen
2021-10-27 09:15-12:00 ESAL91,ESAL91 Spanska med didaktisk inriktning 4,Spanska med didaktisk inriktning 4
Tentamen, Icke-verbal kommunikation,Tentamen, Icke-verbal kommunikation
Canvas
2021-10-27 09:15-12:00 ESGDL4,ESGDL4 Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg,Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg
Tentamen, Icke-verbal kommunikation,Tentamen, Icke-verbal kommunikation
Canvas
2021-10-28 08:15-13:15 HIGA01 Historia I
Den långa medeltiden
11B 140
2021-10-28 08:15-13:15 HIGL01 Historia med didaktisk inriktning 1
Den långa medeltiden
11B 140
2021-10-28 14:00-16:00 OMG002,OMG002,OMG002,OMG002 Grundläggande klinisk omvårdnad,Grundläggande klinisk omvårdnad,Grundläggande klinisk omvårdnad,Grundläggande klinisk omvårdnad
Läkemedelsräkning 1,Läkemedelsräkning 1,Läkemedelsräkning 1,Läkemedelsräkning 1
11B 140
2021-10-29 08:15-11:15 FYGL31 Fysik III med didaktisk inriktning
Inledande modern fysik, del II
Hemtentamen i Canvas
2021-10-29 08:15-12:15 FEGB01 Företagsekonomi II
Investering & Finansiering, salstentamen

2021-10-29 08:15-11:15 FYGA21 Inledande modern fysik
Inledande modern fysik, del 2
HEMTENTAMEN via Canvas
2021-10-29 08:15-13:15 LPGG09 Svenska för grundlärare i årskurs 4-6
Språk-, läs- och skrivutveckling, skriftlig individuell tent
Hemtentamen
2021-10-29 08:15-13:15 CKGB42 Värme- och strömningslära
Tentamen
11B 140
2021-10-29 08:15-13:15 JPAP01 Alternativ tvistlösning
Hemtentamen Förhandling och medling
Hemtentamen Canvas
2021-10-29 08:15-12:15 ENGA30,ENGA30 Engelska A,Engelska A
Salstentamen Akademisk engelska,Salstentamen Akademisk engelska
11A 115
2021-10-29 08:15-12:15 ENGL01,ENGL01,ENGL01 Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet,Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet,Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet
Muntlig och skriftlig språkfärdighet: Uppsats,Muntlig och skriftlig språkfärdighet: Uppsats,Språkfärdighet: Uppsats
0 anmälda
2021-10-29 08:15-12:15 FEGB01 Företagsekonomi II
Investering & Finansiering

2021-10-29 08:15-12:15 ENGA33 Akademisk engelska
Salstentamen akademisk engelska
11A 115
2021-10-29 08:15-12:15 ENGL30 Engelska A för ämneslärare
Salstentamen Akademisk engelska
11A 115
2021-10-29 08:15-13:15 MAGL11,MAGL11 Matematik I med didaktisk inriktning,Matematik I med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen, delkurs 2,Skriftlig tentamen, delkurs 2
11B 140
2021-10-29 08:15-12:15 ENGAG1,ENGAG1 Engelska I,Engelska I
Språkfärdighet: Uppsats,Muntlig och skriftlig språkfärdighet: Uppsats
0 anmälda
2021-10-29 08:15-13:15 CKGB41 Värme- och strömningslära
Tentamen
11B 140
2021-10-29 08:15-13:15 LPGG06 Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3
Skolmatematik I
11B 140
2021-10-29 14:00-17:00 SMGA01 Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält
Salstentamen
11B 140
2021-10-30 09:00-14:00 KTAD01 Bioindustriella processer
Tentamen
11B 140
2021-11-01 08:15-13:15 STGB01 Statistisk teori
Tentamen
Home-exam in Canvas
2021-11-01 08:15-13:15 MTAD19 Ytteknik och tribologi
Ytteknik och tribologi, tentamen

2021-11-01 08:15-13:15 FYGA22 Grundläggande fysik för elektroteknik
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2021-11-01 08:15-13:15 ELGB13 Elteknik för civilingenjörer
Skriftlig tentamen
Hemtentamen via Canvas
2021-11-01 08:15-13:15 STGB21 Statistisk teori I
Tentamen
Hemtentamen i Canvas
2021-11-01 08:15-11:15 FEAD25 Redovisning och styrning
Tentamen

2021-11-01 08:15-13:15 ELGA21 Elteknik
Tentamen
Hemtentamen via Canvas
2021-11-01 08:15-13:00 DVGB01 Operativsystem
Tentamen
Canvas
2021-11-01 08:15-12:15 NGGA27 Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik
Tentamen
Canvas
2021-11-01 08:15-12:15 LPGG15 Engelska för grundlärare i årskurs 4-6
Uttal och muntlig färdighet: skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2021-11-01 08:15-12:15 ENGLX2 Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)
Uttal och muntlig färdighet: skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2021-11-01 08:15-13:15 DVGA14 Datavetenskapens grunder
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2021-11-01 09:00-12:00 DVGB15 Inbyggda system
Skriftlig tentamen
Canvas
2021-11-01 14:00-18:00 NEAD17 Tillämpad ekonometri
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2021-11-01 14:00-19:00 MSGA17 Introduktionskurs, Maskinteknik
Tentamen
Hemtentamen via Canvas
2021-11-01 14:00-19:00 MTGB19 Material- och tillverkningsteknik
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2021-11-01 14:00-17:00 DVAD11 Software Systems Architecture
Skriftlig tentamen
Canvas
2021-11-01 14:00-18:00 NEGC16 Tillämpad ekonometri
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan