2023-01-30 - 2023-02-06

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2023-01-30 08:15-12:15 FEGB45 Investering och finansiering
Investering & Finansiering
11B 140
2023-01-30 08:15-12:15 MVG100 Introduktionskurs i miljö och säkerhet
Salstentamen
11B 140
2023-01-31 08:15-13:15 PSG050 Psykologisk bedömning och utredning avseende individen
Klinisk psykologi I - Tentamen
0 anmälda
2023-02-01 08:15-13:15 ARGA01 Arkivkunskap I
Arkivförvaring och arkivtjänst
11B 140
2023-02-01 08:15-11:15 MVG310 Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet
Tentamen
0 anmälda
2023-02-01 08:15-12:15 KGGA51 Samhällsplanering I
Salstentamen
11B 140
2023-02-01 08:15-13:15 ISGB04 Programutveckling
Tentamen
11B 140
2023-02-03 08:15-11:15 NEGC22 Internationell makroekonomi
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-02-03 08:15-13:15 FYGL12 Fysik I med didaktisk inriktning
Energi och hållbar utveckling - Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-02-03 08:15-12:15 SHGL01 Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1
Sociologitentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-02-03 08:15-11:15 NEAD15 Internationell makroekonomi
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-02-03 08:15-12:15 SHGF01 Samhällskunskap 1
Sociologitentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-02-03 08:15-13:15 PSG020 Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka
Biologisk psykologi
Sal meddelas senast dagen innan
2023-02-03 08:15-12:15 OMG008,OMG008 Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap,Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap
NKSE teoretiskt prov,NKSE teoretiskt prov
Sal meddelas senast dagen innan