2019-09-22 - 2019-09-29

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2019-09-23 08:15-11:15 PSAK71 Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi
Teorier - tentamen
3C420
2019-09-25 08:15-13:15 PSG030 Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa
Neuropsykologi - tentamen
11A 115 Digital
2019-09-25 08:15-13:15 TVGT31 Planering för lokal och regional utveckling
Tentamen, Delkurs 1
11B 140
2019-09-25 08:15-13:15 FYAL91 Fysik IV med didaktisk inriktning
Tentamen
11B 140
2019-09-25 14:00-17:00 FEGA60 Externredovisning för affärsjurister
Externredovisning för affärsjurister
11B 140
2019-09-25 14:00-18:00 RVGB21 Arbetsrätt B - internt komparativ rätt
Arbetsrätt
11B 140
2019-09-26 08:15-13:15 ISGA06 Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 08:15-13:15 ISGA90 Introduktion till IT-design
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 08:15-13:15 MAGL11,MAGL11 Matematik I med didaktisk inriktning,Matematik I med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen, delkurs 1,Skriftlig tentamen, delkurs 1
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 08:15-12:15 NEGA01 Nationalekonomi
Skriftlig tentamen makroekonomi
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 08:15-12:15 TVGT11 Turism och samhällsutveckling
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 08:15-13:15 MKGB61 Visuell kommunikation och design II
Skriftlig tentamen i projektledning
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 08:15-11:15 MKGB23,MKGB23 Strategisk kommunikation,Strategisk kommunikation
Hemtentamen, individuell: marknadsföring och varumärke,Tentamen, marknadsföring och varumärke
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 14:00-18:00 NEGB23 Offentlig ekonomi och politik
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 14:00-18:00 AVGA30,AVGA30 Arbetsvetenskap,Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskaplig introduktion,Arbetsvetenskaplig introduktion
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 14:00-19:00 PSGA38 Psykologi - grunder
Introduktion till psykologi - Examination
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 14:00-18:00 SOGA30 Socialpsykologi I
Vad är socialpsykologi?
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-26 14:00-18:00 SOGA60 Individen och samhället
Vad är socialpsykologi?
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-13:15 IDGA11 Idrottsvetenskap I
Idrottshistoria
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-10:15 FEGA57 Externredovisning
Externredovisning I del A
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-10:15 FEGA01 Företagsekonomi I
Externredovisning I, del A
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-10:15 KVGH11 Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen
Idéhistoria: Antiken, medeltiden och renässansen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-12:15 LPGF04 Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-10:15 KVGH10 Idéhistoria I
Delkurs 1. Antiken, medeltiden och renässansen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-13:15 IDGL01 Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1
Idrottshistoria
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-13:15 KEAD41 Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-10:15 FEGA01 Företagsekonomi I
Externredovisning I, praktikfall
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-13:15 KEGC41 Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 08:15-13:15 KEGL13 Kemi III med didaktisk inriktning
Analytisk kemi, tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 14:00-19:00 ISGB01 Databasdesign
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 14:00-19:00 ISGB24,ISGB24 Webbutvecklingsprojekt,Webbutvecklingsprojekt
Databasdesign - Tentamen,Databasdesign - Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-27 14:00-17:00 MAGA51 Matematisk grundkurs
Dugga
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-28 09:00-13:00 SOGA01 Sociologi I
Introduktion till Sociologin
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-28 09:00-13:00 SOGA50,SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik,Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik
Sociologiska baskunskaper,Sociologiska baskunskaper
Sal meddelas senast dagen innan
2019-09-28 09:00-14:00 KTGA1U Pappersteknik
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan