2020-03-31 - 2020-04-07

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2020-03-31 08:15-13:15 MSGB48 Konstruktionsteknik I, Maskinteknik
Skriftlig tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-01 08:15-10:15 MTGA10 Materialteknik I
Dugga
Hemtentamen i Canvas
2020-04-01 08:15-13:15 MSGB44 Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer
Skriftlig tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-01 08:15-13:15 MSGB42 Mekanik 1: statik
Tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-01 08:15-13:15 MTAD19 Ytteknik och tribologi
Ytteknik och tribologi, tentamen
Hemtentamen i Canvas
2020-04-01 09:00-14:00 ISGA03 Anskaffning av IT-system
Tentamen
Salstenta inställd / Hemtentamen
2020-04-01 14:00-18:00 SOGA30 Socialpsykologi I
Vad är socialpsykologi?
Ej salstenta!
2020-04-01 14:00-18:00 SOGA60 Individen och samhället
Vad är socialpsykologi?
Ej salstenta!
2020-04-02 08:15-13:15 ELGB24 Projektarbete i elektroteknik
Tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-02 08:15-13:15 ELGA01 Kretsteknik
Kretsteknik - Tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-02 08:15-13:15 ELGA01 Kretsteknik
Kretsteknik - Tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-02 08:15-10:15 SVGA10 Statsvetenskap I
Politikens institutioner, skriftligt prov
Ej salstentamen!
2020-04-02 08:15-13:15 MTGA10 Materialteknik I
Materialteknik I
Hemtentamen i Canvas
2020-04-02 08:15-13:15 RVGB75 Arbetsrätt
Tentamen
Ej salstentamen!
2020-04-02 08:15-13:15 FYGL12,FYGL12 Fysik I med didaktisk inriktning,Fysik I med didaktisk inriktning
Kretsteknik - Tentamen,Kretsteknik - Tentamen
Hemtentamen!
2020-04-02 08:15-12:15 SVGA50,SVGA50 Statsvetenskap A,Statsvetenskap A
Politikens institutioner - Skriftligt prov,Politikens institutioner - Skriftligt prov
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-02 08:15-13:15 MTGA10 Materialteknik I
Materialteknik I
Ej salstenta!
2020-04-02 08:15-13:15 MTAE11 Projektarbete kring framtidens material
Tentamen
Hemtentamen i Canvas
2020-04-02 08:15-13:15 ELGB14 Industriella automationssystem
Tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-02 08:15-13:15 JPG013 Arbetsrätt
Salstentamen, Arbetsrätt
Ej salstentamen!
2020-04-02 08:15-13:15 MSGB36 Ergonomi
Tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-03 08:15-12:15 ESGB20 Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden
Skriftligt prov
Hemtentamen
2020-04-03 08:15-13:15 MSGC30 Maskindynamik
Skriftlig tentamen
HEMTENTAMEN
2020-04-03 08:15-12:15 NEGB25 Mikroekonomi och kvantitativa metoder
Tentamen kvantitativa metoder
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-03 08:15-12:15 ESGL13 Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan
Skriftligt prov, Spanskamerika
Hemtentamen
2020-04-03 08:15-13:15 RVGB71 Marknadsrätt med konkurrensrätt
Tentamen Marknadsrätt med konkurrensrätt
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-03 08:15-12:15 MKGA23,MKGA23,MKGA23,MKGA23 Informationsarbete i teori och praktik,Informationsarbete i teori och praktik,Informationsarbete i teori och praktik,Informationsarbete i teori och praktik
Salstentamen medierätt,Salstentamen medierätt,Salstentamen medierätt,Salstentamen medierätt
Ej salstentamen!
2020-04-03 08:15-13:15 JPG003 EU-rätt och internationell rätt
Tentamen
Ej salstenta!
2020-04-03 08:15-12:15 MKGA61,MKGA61 Visuell kommunikation och design I,Visuell kommunikation och design I
Salstentamen medierätt,Salstentamen medierätt
Ej salstentamen!
2020-04-03 08:15-12:15 PSG020 Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka
Biologisk psykologi
Ingen sal, körs som distanstentamen via wiseflow
2020-04-03 08:15-12:15 MKGA90 Yrkesroll, juridik och etik
Salstentamen medierätt
Ej salstentamen!
2020-04-03 08:15-12:15 NEGB01 Nationalekonomi - fortsättningskurs
Kvantitativa metoder i nationalekonomi
Hemtentamen
2020-04-03 08:15-12:15 SHGL12,SHGL12 Samhällskunskap II med didaktisk inriktning,Samhällskunskap II med didaktisk inriktning
Människans ekonomiska villkor II,Människans ekonomiska villkor II
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-03 08:15-12:15 SHGL02 Samhällskunskap med didaktisk inriktning 2
Människans ekonomiska villkor II
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-03 08:15-12:15 SHG002,SHG002 Samhällskunskap 2,Samhällskunskap 2
Människans ekonomiska villkor II,Människans ekonomiska villkor II
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-03 14:00-18:00 AVGB41,AVGB41 Arbetsvetenskap personalinriktning,Arbetsvetenskap personalinriktning
Organisationsteori fortsättningskurs,Organisationsteori fortsättningskurs
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-03 14:00-19:00 TVGT21 Produktion och konsumtion inom turism
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-06 08:15-13:15 MVG200 Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-06 08:15-12:15 FEGAT2 Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer
Företagsekonomins grunder
Sal meddelas senast dagen innan
2020-04-07 08:15-11:15 SFGA01 Svenska som främmande språk I
Skriftlig examination
Home examination