2023-12-06 - 2023-12-13

Provdatum Tid Kurskod Benämning Sal
2023-12-06 08:15-12:15 LPGG15 Engelska för grundlärare i årskurs 4-6
Uttal och muntlig färdighet: skriftlig tentamen
11A115
2023-12-06 08:15-13:15 LPGG06 Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3
Skolmatematik II
11B140
2023-12-06 08:15-12:15 ENGLX2 Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)
Uttal och muntlig färdighet: skriftlig tentamen
0 Anmälda
2023-12-06 08:15-12:15 MVG100 Introduktionskurs i miljö och säkerhet
Salstentamen
11A115
2023-12-06 08:15-13:15 MAGL11 Matematik I med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen, delkurs 2
11B140
2023-12-06 08:15-13:15 PSG010 Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv
UP Tentamen - Normalutveckling
0 Anmälda
2023-12-06 08:15-12:15 SMGB02 Juridik för det sociala arbetet
Civilrätt
11B140
2023-12-06 08:15-12:15 SVGA10 Statsvetenskap I
Politikens institutioner, skriftligt prov
11B140
2023-12-06 08:15-12:15 ENGA30 Engelska A
Salstentamen Engelskans ljud och struktur
11A115
2023-12-06 08:15-12:15 ENGA31 Engelskans ljud och struktur
Salstentamen Engelskans ljud och struktur
11A115
2023-12-06 08:15-12:15 ENGL30 Engelska A för ämneslärare
Salstentamen Engelskans ljud och struktur
11A115
2023-12-06 08:15-12:15 LLGA60 Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet
Sociologitentamen
Endast distans
2023-12-06 08:15-12:15 SHGF01 Samhällskunskap 1
Sociologitentamen
Endast Distans
2023-12-06 08:15-12:15 SHGL01 Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1
Sociologitentamen
11A115
2023-12-06 08:15-13:15 REG1F1 Religionsvetenskap 1
Främre Orienten, Mellanöstern och Afrika: salstentamen
12B152
2023-12-06 08:15-13:15 REG1L1 Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1
Främre Orienten, Mellanöstern och Afrika: salstentamen
12B152
2023-12-06 08:15-13:15 HIGA01 Historia I
Den långa medeltiden
0 Anmälda
2023-12-06 08:15-13:15 HIGL01 Historia med didaktisk inriktning 1
Den långa medeltiden
12B152
2023-12-06 08:15-13:15 BIG005 Ekologi
Tentamen
12B152
2023-12-06 08:15-13:15 BIGBI3 Biologi med didaktisk inriktning 3
Ekologi; tentamen
12B152
2023-12-06 14:00-19:00 FEAD11 International Financial Accounting
Tentamen
11B 140
2023-12-06 14:00-18:00 OMG004 Omvårdnad vid akuta situationer
Sjuksköterskans funktion
11B 140
2023-12-07 08:15-13:15 FYGL12 Fysik I med didaktisk inriktning
Mäta och modellera - Tentamen
11B 140
2023-12-07 08:15-13:15 LPAF61 Barns läs-, skriv- och matematiklärande
Salstentamen dk 3
11B 140
2023-12-07 08:15-12:15 PSG030 Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa
Prevention och hälsa I - tentamen
11B 140
2023-12-07 08:15-12:15 PSGA38 Psykologi - grunder
Utvecklingspsykologi
11B 140
2023-12-07 08:15-13:15 PSGB06 Forskningsmetodik och fördjupningsarbete
Forskningsmetodik B - Tentamen
11B140
2023-12-07 08:15-13:15 REGBIK Bibeln i kulturen
Salstentamen
0 anmälda
2023-12-07 08:15-12:15 GEGD10 Geografi med didaktisk inriktning
Dk3 Salstentamen
11B140
2023-12-07 08:15-12:15 GEGL10 Geografi med didaktisk inriktning 1
Dk3 Salstentamen
11B140
2023-12-07 08:15-12:15 JPAS02 Internationell beskattning
Tentamen Internationell beskattning
11B140
2023-12-07 08:15-12:15 RVAD27 Internationell beskattning
Internationell beskattning
11B140
2023-12-07 08:15-12:15 RVAU27 Internationell beskattning
Internationell beskattning
Enbart distans
2023-12-07 14:00-18:00 RVGA23 Arbetsrätt med juridisk introduktion
Tentamen II
11B140
2023-12-07 14:00-18:00 SOGA30 Socialpsykologi I
Att undersöka människors samspel
11B140
2023-12-07 14:00-18:00 SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik
Vägar till kunskap
11B140
2023-12-07 14:00-18:00 AVGA30 Arbetsvetenskap
Vetenskaplig metod
0 anmälda
2023-12-07 14:00-18:00 AVGA30 Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskaplig metod, tentamen
11A115
2023-12-08 08:15-12:15 OMG008 Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap
NKSE teoretiskt prov
12B 152
2023-12-08 08:15-11:15 BYGC11 Betongkonstruktion
Deltenta 2
11A 115
2023-12-08 08:15-11:15 LPGG14 Naturvetenskap och teknik F-3
Tentamen Teknik
11A 115
2023-12-08 08:15-11:15 MKGA03 Text, kommunikation och organisation
Tentamen i Kommunikation och text
11B 140
2023-12-08 12:15-15:15 SMG1T3 Samhällsförändringar, sociala skiktningar och sociala problem
Salstentamen
11B 140
2023-12-08 12:15-15:15 MKGB23 Strategisk kommunikation
Tentamen: opinionsbildning
11B 140
2023-12-08 12:15-15:15 NEGB16 Public Choice
Skriftlig tentamen
11B 140
2023-12-11 08:15-12:15 IEGA06 Industriell organisering
Industriell organisering
11A115
2023-12-11 08:15-13:15 ISGC16 Användartester, prototyping och utvärdering
Tentamen
11B140
2023-12-11 08:15-12:15 BIAD11 Ekosystem i en föränderlig värld
Tentamen
11A115
2023-12-11 08:15-13:15 EMG112 Termodynamik och strömningslära
Tentamen 2
11A115
2023-12-11 08:15-13:15 ISGA01 Informationssystem och IT
Tentamen
11A115
2023-12-11 08:15-12:15 OMA512 Intensivvårdssjuksköterskans profession
Intensivvårdspatientens behov och behandlingar
12B152
2023-12-11 08:15-13:15 RVGA02 Handelsrättslig översiktskurs
Tentamen
11B140
2023-12-11 08:15-13:15 RVGA11 Rättskunskap I
Tentamen Rättskunskap I
11B140
2023-12-11 08:15-13:15 S1GA10 Svenska språket A
Grammatik
12B152
2023-12-11 08:15-13:15 S1GA11 Svenska språkets uppbyggnad
Grammatik
12B152
2023-12-11 08:15-12:15 S1GDK1 Tidig läs- och skrivutveckling
Individuell examination, tidig läs- och skrivutveckling
12B152
2023-12-11 08:15-12:15 S1GK30 Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet
Individuell examination, tidig läs- och skrivutveckling
12B152
2023-12-11 08:15-13:15 STGB21 Statistisk teori I
Tentamen
Enbart distans
2023-12-11 08:15-13:15 STGB01 Statistisk teori
Tentamen
12B152
2023-12-11 08:15-12:15 BIGLN5 Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3
Grundläggande fysikaliska begrepp; tentamen
11D104
2023-12-12 08:15-11:15 LPGK20 Skola som system och idé samt VFU - KPU 60
Skola som system och idé
0 Anmälda
2023-12-12 08:15-11:15 ESGA20 Spanska I: Skriftlig språkfärdighet
Salstentamen, Skriftlig språkfärdighet
Enbart Distans
2023-12-12 08:15-11:15 ESGL01 Spanska med didaktisk inriktning 1
Salstentamen, Skriftlig språkfärdighet
11B140
2023-12-12 14:00-19:00 OHG016 Oral hälsa prevention och behandling för olika åldrar - kliniska studier III
Nationell slutexamination
11B140
2023-12-13 08:15-12:15 JPG006 Straffrätt
Tentamen straffrätt
11B140
2023-12-13 08:15-13:15 ISGA04 Grundläggande programmering
Tentamen
11A115
2023-12-13 08:15-13:15 ISGA44 Introduktion till programmering
Tentamen
11A115
2023-12-13 08:15-13:15 JPG001 Juridisk grund och Allmän rättslära I
Tentamen Juridisk grund och allmän rättslära
11B140
2023-12-13 08:15-13:15 MAGA09 Inledande matematik
Inledande matematik
11A115
2023-12-13 08:15-13:15 MAGA44 Matematik för ingenjörer I
Skriftlig tentamen
11B140/11A115
2023-12-13 08:15-13:15 PSGA38 Psykologi - grunder
Biologisk och kognitiv psykologi
11B140
2023-12-13 08:15-12:15 ENGA30 Engelska A
Salstentamen Akademisk engelska
11A115
2023-12-13 08:15-12:15 ENGA33 Akademisk engelska
Salstentamen akademisk engelska
11A115
2023-12-13 08:15-12:15 ENGL30 Engelska A för ämneslärare
Salstentamen Akademisk engelska
12B152
2023-12-13 08:15-12:15 KVGH10 Idéhistoria I
Delkurs 2. Den nya upplysta världen
11A115
2023-12-13 08:15-12:15 KVGH12 Idéhistoria I: Den upplysta världen
Idéhistoria: Den upplysta världen
0 Anmälda
2023-12-13 08:15-13:15 ISGC18 Styrning av digital transformation
Tentamen
11A115
2023-12-13 08:15-12:15 JPG014 Straffrätt
Skriftlig tentamen Straffrätt
11B140
2023-12-13 14:00-18:00 FEGC45 Externredovisning III
Tentamen
11A 115
2023-12-13 14:00-19:00 ISGB03 Objektorienterad modellering
Tentamen
11B 140
2023-12-13 14:00-19:00 RVGA23 Arbetsrätt med juridisk introduktion
Tentamen I
11B 140
2023-12-13 14:00-19:00 RVGA43 Skatterätt med fastighetsinriktning
Skriftlig tentamen
11B 140
2023-12-13 14:00-19:00 TVGT12 Natur- och kulturturism
Tentamen
11B 140
2023-12-13 14:00-18:00 FEGC45 Externredovisning III
Tentamen
11A 115
2023-12-13 14:00-18:00 KGGB90 Regionala utvecklingsprocesser och regionalpolitik
Skriftlig salstentamen
11B 140
2023-12-13 14:00-18:00 SMG1T2 Samhällets organisering, socialpolitik och välfärd
Salstentamen
11A 115