2019-11-17 - 2019-11-24

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2019-11-18 08:15-12:15 FEGA01,FEGA01 Företagsekonomi I,Företagsekonomi I
Externredovisning I,Externredovisning I
11B 140
2019-11-18 08:15-13:15 MAGL11 Matematik I med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen 1, delkurs 3
11A 115
2019-11-18 08:15-11:15 NEGC23 Beteendeekonomi
Skriftlig tentamen
0 anmäld
2019-11-18 08:15-12:15 FEGA57 Externredovisning
Externredovisning I del B
11B 140
2019-11-18 08:15-13:15 RVAD79 Affärsjuridik
Tentamen Bolagsrätt med börsrätt
INSTÄLLD!
2019-11-18 08:15-11:15 NEAD26 Beteendeekonomi
Skriftlig tentamen
11A 115
2019-11-18 08:15-12:15 FEKA16 Företagsekonomi
Externredovisning II
11B140
2019-11-18 08:15-13:15 MAGA13 Matematik med tillämpningar inom kemi
Skriftlig tentamen
11A 115
2019-11-18 08:15-12:15 FEGA48 Externredovisning
Externredovisning
11B 140
2019-11-18 08:15-13:15 PSGC20 Psykologins forskningsfält
Kvantitativ forskningsmetod
0 anmäld
2019-11-18 08:15-11:15 PSG030 Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa
Neuropsykologi - tentamen
12B 152 Digital
2019-11-18 08:15-13:15 MAGL06 Matematik med didaktisk inriktning 2
Förändringarnas matematik, salstentamen
11A 115
2019-11-18 08:15-12:15 BIGC13 Sötvattensbiologi
Teori
11A 115
2019-11-18 08:15-12:15 BIGL06 Biologi med didaktisk inriktning 3
Sötvattensbiologi, tentamen
0 anmäld
2019-11-19 08:15-10:45 ENGAG1,ENGAG1 Engelska I,Engelska I
Muntlig och skriftlig språkfärdighet: VOC/MCT,Språkfärdighet:Voc/MCT
11B 140
2019-11-19 08:15-10:45 ENGBG1,ENGBG1,ENGBG1 Engelska II,Engelska II,Engelska II
Språkvetenskaplig teori och metod: VOC/MCT,Språkvetenskaplig teori och metod: VOC/MCT,Språkfärdighet: VOC/MCT
0 anmäld
2019-11-19 08:15-10:45 ENGAG1 Engelska I
VOC/MCT (1,5 högskolepoäng)
11B 140
2019-11-19 08:15-10:45 ENGL01,ENGL01,ENGL01 Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet,Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet,Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet
Muntlig och skriftlig språkfärdighet: VOC/MCT,Muntlig och skriftlig språkfärdighet: VOC/MCT,Språkfärdighet: Voc/MCT
11B 140
2019-11-19 08:15-10:45 ENGL12 Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet
Språkvetenskaplig teori och metod: VOC/MCT
11B 140
2019-11-19 08:15-10:45 ENGL03 Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet
Språkfärdighet: VOC/MCT
11B 140
2019-11-21 08:15-12:15 PSA091 Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi
DK2 Forskningsdesign salstentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-11:15 PSGB08 Organisationens psykologi
Grupp-, organisations- och arbetspsykologi - salstentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-12:15 NEGA01,NEGA01,NEGA01 Nationalekonomi,Nationalekonomi,Nationalekonomi
Skriftlig tentamen mikroekonomi,Skriftlig tentamen mikroekonomi,Skriftlig tentamen mikroekonomi
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-11:15 OMG003 Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa
Läkemedelsräkning II
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-12:15 FEGC44,FEGC44 Ekonomistyrning II,Ekonomistyrning II
Ekonomistyrning II,Ekonomistyrning II

2019-11-22 08:15-12:15 JPG005 Associationsrätt
Tentamen associationsrätt
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-12:15 NEGA10 Mikroekonomi och internationell handel
Skriftlig tentamen mikroekonomi
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-12:15 JPG006 Straffrätt
Tentamen straffrätt
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-11:15 BYGC11,BYGC11 Betongkonstruktion,Betongkonstruktion
Deltentamen 1,Deltentamen 1
Sal meddelas senast dagen innan
2019-11-22 08:15-13:15 LPGG05 Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6
Grundläggande matematik 2
Sal meddelas senast dagen innan