2023-05-29 - 2023-06-05

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2023-05-29 08:15-13:15 DVGB04 Databasteknik
Tentamen
11B140
2023-05-29 08:15-13:15 EMGA91 Teknisk Termodynamik
Tentamen 2
11A115
2023-05-29 08:15-13:15 KEGA31 Kemiska beräkningar
Tentamen
12B152
2023-05-29 08:15-13:15 MABX13 Matematik Bas A
Skriftlig tentamen
11B140
2023-05-29 08:15-13:15 MAGB61 Komplex analys och transformer
Komplex analys och transformer
11A115
2023-05-29 08:15-12:15 NEGB01 Nationalekonomi - fortsättningskurs
Ekonometri
12B152
2023-05-29 08:15-12:15 NEGB22 Ekonometri
Tentamen
12B152
2023-05-29 08:15-13:15 STGA22 Introduktion till linjära metoder med tillämpningar i R
Skriftlig tentamen
12B152
2023-05-29 08:15-13:15 CKGB55 Separationsprocesser
Tentamen
11B140
2023-05-29 14:00-19:00 CKGB5D Kemisk reaktionsteknik
Tentamen
11A115
2023-05-29 14:00-16:00 OMG001 Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession
Mag-tarmsystemet, metabola processer, patofysiologi, inflammation
11A115
2023-05-29 14:00-19:00 ELGA02 Digitalteknik
Tentamen Digitalteknik
11B140
2023-05-29 14:00-19:00 MTAD12 Deformation och brott
Deformation och brott, tentamen
11A115
2023-05-29 14:00-19:00 ELGB15 Modellering och simulering av dynamiska system
Skriftlig tentamen
11B140
2023-05-30 08:15-11:15 DVGA11 Grafiska användargränssnitt
Tentamen
11B 140
2023-05-30 08:15-13:15 ENGB60 Engelska B
Engelskspråkig litteratur efter 1800 - Salstentamen

2023-05-30 08:15-13:15 ENGB60 Engelska B
Engelskspråkig litteratur efter 1800
0 Anmälda
2023-05-30 08:15-13:15 ENGB64 Engelskspråkig litteratur efter 1800
Engelskspråkig litteratur efter 1800 - Salstentamen
12B152
2023-05-30 08:15-13:15 ENGB64 Engelskspråkig litteratur efter 1800
Engelskspråkig litteratur efter 1800
0anmälda
2023-05-30 08:15-13:15 ENGL61 Engelska B för ämneslärare
Engelskspråkig litteratur efter 1800 - Salstentamen
11A115
2023-05-30 08:15-13:15 ENGL61 Engelska B för ämneslärare
Engelskspråkig litteratur efter 1800
11A115
2023-05-30 08:15-13:15 FYBX13 Fysik Bas A
Tentamen
11A115
2023-05-30 08:15-12:15 LPGG15 Engelska för grundlärare i årskurs 4-6
Uttal och muntlig färdighet: skriftlig tentamen
12B152
2023-05-30 08:15-13:15 MSGC15 Finita elementmetodens grunder
Elementmetodens grunder
11A115
2023-05-30 14:00-19:00 MTGC13 Tillverkningsteknik
Tillverkningsteknik
11A115
2023-05-30 14:00-17:00 NEGB20 Miljö- och naturresursekonomi
Miljö- och naturresursekonomi
Transformum
2023-05-30 14:00-16:00 OMG002,OMG002 Grundläggande klinisk omvårdnad,Grundläggande klinisk omvårdnad
Läkemedelsräkning 1,Läkemedelsräkning 1
11A115
2023-05-30 14:00-17:00 DVAD28 Mjukvaruarkitekturer för distribuerade applikationer
Tentamen
Transformum
2023-05-30 14:00-19:00 MAGA54 Flervariabelanalys
Flervariabelanalys
11B140 / Transformum
2023-05-30 14:00-19:00 MAGA62 Flervariabelanalys
Flervariabelanalys
11A115
2023-05-30 14:00-19:00 MAGU54 Flervariabelanalys
Flervariabelanalys
11A115
2023-05-31 08:15-12:15 DVGC28 Internets domännamnssystem
Tentamen
11B140
2023-05-31 08:15-13:15 FYGL21,FYGL21 Fysik II med didaktisk inriktning,Fysik II med didaktisk inriktning
Tentamen, Elektromagnetism,Tentamen, Elektromagnetism
11A115
2023-05-31 08:15-13:15 ISGB03 Objektorienterad modellering
Tentamen
11A115
2023-05-31 08:15-13:15 KEBX13 Kemi Bas A
Tentamen
11A115
2023-05-31 08:15-13:15 KEGA02 Organisk kemi
Tentamen
0 anmälda campus
2023-05-31 08:15-11:15 LPGG19 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6
Tentamen Kemi
11A115
2023-05-31 08:15-13:15 MSGB49 Produktionssystem I
Skriftlig tentamen
11B140
2023-05-31 08:15-13:15 STGA06 Statistik I
Tentamen - statistik
11A115
2023-05-31 08:15-13:15 STGA07 Statistik II
Tentamen
11A115
2023-05-31 14:00-18:00 FEGB01 Företagsekonomi II
Investering och finansiering
11B140
2023-05-31 14:00-18:00 FEGB01 Företagsekonomi II
Investering & Finansiering
11B140
2023-05-31 14:00-19:00 ELGA15 Kraftelektronik
Tentamen
Transformum
2023-05-31 14:00-18:00 FEGB01 Företagsekonomi II
Investering & Finansiering, salstentamen
11B140 och Transformum
2023-05-31 14:00-19:00 BYGA10 Byggnadsmekanik
Deltentamen 1
Transformum
2023-05-31 14:00-19:00 BYGA10 Byggnadsmekanik
Överbetygstentamen
Transformum
2023-05-31 14:00-19:00 BYGA10 Byggnadsmekanik
Deltentamen 3
Transformum
2023-05-31 14:00-19:00 BYGA10 Byggnadsmekanik
Deltentamen 2
Transformum
2023-05-31 14:00-19:00 MAGC07 Linjär algebra II
Skriftlig tentamen
Transformum
2023-05-31 14:00-19:00 RVGE03 Svensk familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt
Tentamen
Transformum
2023-06-01 08:15-13:15 KEGA11 Biokemi
Skriftlig tentamen
Transformum
2023-06-01 08:15-13:15 LPGG05 Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6
Grundläggande matematik 2
Transformum
2023-06-01 08:15-12:15 SMGB02 Juridik för det sociala arbetet
Socialrätt tentamen
11B 140
2023-06-01 08:15-13:15 STGA03 Undersökningsmetodik
Tentamen Undersökningsmetodik
Transformum
2023-06-01 08:15-13:15 MAGB10 Geometri
Skriftlig tentamen
Transformum
2023-06-01 08:15-12:15 AVGB41 Arbetsvetenskap personalinriktning
Arbetsmarknad och arbetsliv ur ett europeiskt perspektiv, tentamen
11A 115
2023-06-01 08:15-13:15 DVGC01 Programspråk
Tentamen
11B 140
2023-06-01 08:15-13:15 MAGK20 Matematik för lärare: Geometri
Skriftlig tentamen
0 skrivande campus
2023-06-01 08:15-12:15 FEGA49 Fastighetsföretagets ekonomi
Tentamen
Transformum
2023-06-01 08:15-13:15 MAGL12,MAGL12 Matematik II med didaktisk inriktning,Matematik II med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen, delkurs 4,Skriftlig tentamen, delkurs 4
Transformum
2023-06-01 08:15-12:15 AVGB41 Arbetsvetenskap personalinriktning
Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv
11A 115
2023-06-01 08:15-13:15 MAGL22 Matematik II med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen geometri
Transformum
2023-06-01 08:15-13:15 MAGL22 Matematik II med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen geometri
0 anmäld
2023-06-01 14:00-19:00 MTAD13 Simulering och modellering
Simulering och modellering, tentamen
Transformum
2023-06-01 14:00-18:00 IEGA02 Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi
Tentamen nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi
11B 140
2023-06-01 14:00-17:00 NEAD16 Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi
Tentamen i Ekonomisk tillväxt
0 anmäld
2023-06-01 14:00-17:00 NEGC15 Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi
Tentamen i Ekonomisk tillväxt
11B 140
2023-06-01 14:00-19:00 PSG020 Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka
Vetenskapsteori och metod II - tentamen
Transformum
2023-06-01 14:00-18:00 RVGB41 Fastighetsrätt
Tentamen Fastighetsrätt
11B 140
2023-06-01 14:00-17:00 LPGG19 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6
Tentamen Biologi
Transformum
2023-06-01 14:00-17:00 LPGG19 Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6
Tentamen, Biologi
0 anmäld
2023-06-01 14:00-18:00 BIGC02 Naturvårdsbiologi
Tentamen
11B 140
2023-06-01 14:00-19:00 CKGB5C Material och Miljö
Materialteknik
Transformum
2023-06-01 14:00-19:00 ELGB14 Industriella automationssystem
Tentamen
Transformum
2023-06-02 08:15-13:15 FYGA26 Mekanik med tillämpningar 1
Tentamen
12B152 / Transformum
2023-06-02 08:15-13:15 FYGL21,FYGL21 Fysik II med didaktisk inriktning,Fysik II med didaktisk inriktning
Tentamen, Mekanik,Tentamen, Mekanik
12B152
2023-06-02 08:15-13:15 HIGD01 Historia I
Ytterligheternas tidsålder
11B140
2023-06-02 08:15-13:15 ISGB08 Fortsättningskurs i programmering
Tentamen
11B140
2023-06-02 08:15-12:15 JPG005 Associationsrätt
Tentamen associationsrätt
11B140
2023-06-02 08:15-11:15 JPGA02 Immaterialrätt
Salstentamen, Immaterialrätt
11A115
2023-06-02 08:15-12:15 JPGH02 Barnrätt
Tentamen Barnrätt
11A115
2023-06-02 14:00-19:00 MABX23 Matematik Bas B
Skriftlig tentamen
11B140
2023-06-02 14:00-19:00 MAGA48 Tillämpad matematik
Skriftlig tentamen
11B140
2023-06-02 14:00-18:00 NEGB21 Arbetsmarknadens ekonomi
Tentamen
Transformum
2023-06-02 14:00-17:00 DVAD22 Trådlösa system
Tentamen
11A115
2023-06-02 14:00-17:00 OMG026,OMG026,OMG026 Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet,Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet,Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet
Palliativ vård,Palliativ vård,Palliativ vård
11A115
2023-06-02 14:00-17:00 PSG040 Individ, organisation och samhälle
Prevention och hälsa II - tentamen
11A140
2023-06-02 14:00-19:00 SMGC01 Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik
Samhällsteorier och begrepp i socialt arbete - tentamen
Transformum
2023-06-02 14:00-17:00 FEGB33 Internationell affärsmiljö
Tentamen
11B140
2023-06-03 08:15-11:15 NEGC49 Riskhantering i finansiella företag
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-03 09:00-14:00 FYAE03 Ytfysik
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-03 09:00-14:00 FYGB07 Kvantfysik I
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-03 09:00-14:00 MSGB23 Maskinelement
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-03 09:00-14:00 MSGB40 Maskinelement
Skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-03 09:00-14:00 MAGA55 Diskret matematik
Diskret matematik
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-11:15 AVGB42 Inkluderande och hållbar arbetsmiljö
Inkluderande och hållbar arbetsmiljö
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 FYGL12 Fysik I med didaktisk inriktning
Mäta och modellera - Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 LPGF04,LPGF04 Naturvetenskap, teknik, bild och drama,Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Tentamen,Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 LPGF40 Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Tentamen 1
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 LPGF40 Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Tentamen 1
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 BIBX23 Biologi Bas B
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 BIGLN5 Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 EMGA14,EMGA14 Miljökemi,Miljökemi
Tentamen,Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 EMGB18 Miljökemi för civilingenjörer
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 KEGA11 Biokemi
Skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 KEGL01 Kemi med didaktisk inriktning 1
Biokemi, tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 MAGA12 Matematisk uppbyggnad och bevisföring
Skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 MAGL05 Matematik med didaktisk inriktning 1
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-11:15 BIGNK2 Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2
Människa, natur och evolutionära perspektiv; tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 MAGL22,MAGL22 Matematik II med didaktisk inriktning,Matematik II med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen sannolikhetslära och statistik,Skriftlig tentamen sannolikhetslära och statistik
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 DVAD27 Systemmodellering och simulering
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 DVGA02 Programutvecklingsmetodik
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-13:15 DVGC19 Datasäkerhet I
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 08:15-12:15 LPGU40 Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Tentamen 1

2023-06-05 14:00-19:00 DVGA21 Databaser
Skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 14:00-18:00 BIAD11 Ekosystem i en föränderlig värld
Ekosystem i en föränderlig värld
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 14:00-19:00 ELGA14 Kretsteknik 2
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 14:00-19:00 ELGB23 Signaler och system
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 14:00-19:00 MAGA53 Linjär algebra
Skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 14:00-19:00 MAGU53 Linjär algebra
Skriftlig tentamen
Sal meddelas senast dagen innan
2023-06-05 14:00-19:00 MTGB16 Materialteknik för civilingenjörer
Tentamen
Sal meddelas senast dagen innan