2018-02-19 - 2018-03-15

ProvdatumTidKurskodBenämningSal
2018-02-19 0815-1215 ORGB14 Oral hälsa II och Odontologi IV-kliniska studier
Oral hälsa II och Odontologi IV - kliniska studier
Tentan ändrad till 27/2 kl 8.15
2018-02-19 0815-1315 FAGAS0 Samhällsfarmaci
Samhällsfarmaci
11B 140
2018-02-19 0815-1315 LPAF07 Barns läs-, skriv- och matematiklärande
Matematiken i samverkan med bild och musik, skriftlig indivi
11B 140
2018-02-19 1200-1700 TVG008 Att marknadsföra och kommunicera turism
Hemtentamen
Hemtentamen
2018-02-20 0815-1315 EMG131 Grundläggande värme- och strömningslära
Tentamen
11B 140
2018-02-20 0815-1015 FEGA01 Företagsekonomi I
Externredovisning I, praktikfall
11A 115
2018-02-20 0815-1315 EMGA93 Energiteknik
Värmetransporter och energisystem
11B 140
2018-02-21 0815-1315 SMGC01 Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik
Samhällstruktur, välfärdsvillkor och social politik
11B 140
2018-02-21 0815-1315 RVGA73 EU-rätt och internationell rätt
EU-rätt och internationell rätt
11B 140
2018-02-21 0815-1215 NEGB25 Mikroekonomi och kvantitativa metoder
Tentamen kvantitativa metoder
11B 140
2018-02-21 0815-1115 MKGB03 Forskningsmetoder och självständigt arbete
Skriftlig individuell tentamen
11B 140
2018-02-21 0815-1315 JPG003 EU-rätt och internationell rätt
Tentamen
12B 152
2018-02-21 0815-1215 NEGB01 Nationalekonomi - fortsättningskurs
Kvantitativa metoder i nationalekonomi
11B 140
2018-02-22 0815-1315 LPGG06 Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3
Skolmatematik II
11A 115
2018-02-22 0815-1315 LPGG15 Engelska för grundlärare i årskurs 4-6
Grammatik och skriftlig färdighet
11A 115
2018-02-22 0815-1215 SOGA50 Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik
Sociologiska baskunskaper
11B 140
2018-02-22 0815-1215 LPGF04 Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Tentamen
11B 140
2018-02-22 0815-1315 TVGT21 Produktion och konsumtion inom turism
Tentamen
11A 115
2018-02-22 0815-1212 SOGA01 Sociologi I
Introduktion till Sociologin
11B 140
2018-02-22 0815-1215 BIGA03 Biologi III
Botanik: anatomi och fysiologi, tentamen
11B 140
2018-02-22 0815-1215 BIGA15 Botanik: anatomi och fysiologi
Botanik: anatomi och fysiologi, tentamen
ej campus
2018-02-22 0815-1215 BIGL01 Biologi med didaktisk inriktning 1
Botanik: anatomi och fysiologi, tentamen
11B 140
2018-02-22 0815-1315 ENGLX3 Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6)
Grammatik och skriftlig färdighet
11A 115
2018-02-22 0815-1315 FAGAI1 Introduktion till farmaci och receptarieyrket
Introduktion till farmaci och receptarieyrket
ej campus
2018-02-22 1400-1800 MKGA90 Yrkesroll, juridik och etik
Salstentamen medierätt
11A 115
2018-02-22 1400-1800 AVGB41 Arbetsvetenskap personalinriktning
Organisationsteori fortsättningskurs
11B 140
2018-02-22 1400-1800 MKGA23 Informationsarbete i teori och praktik
Salstentamen medierätt
11A 115
2018-02-22 1400-1800 MKGA61 Visuell kommunikation och design I
Salstentamen medierätt
11A 115
2018-02-23 0815-1315 NGGA18 Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering
Tentamen
12B 152
2018-02-23 0815-1315 MAGA45 Matematik för GIS-ingenjörer II
Matematik för GIS-ingenjörer II
11B 140
2018-02-23 0815-1315 PSGA38 Psykologi - grunder
Introduktion till psykologi - Examination
11B 140
2018-02-23 0815-1315 SVGA50 Statsvetenskap A
Politiska ideér
11B 140
2018-02-23 0815-1315 FYGL12 Fysik I med didaktisk inriktning
Universum
-
2018-02-23 0815-1215 S1GAD6 Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II
Individuell skriftlig tentamen Dk2
11A 115
2018-02-23 0815-1215 S1GAD4 Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet
Individuell skriftlig tentamen Dk2
11A 115
2018-02-23 0815-1315 ISGA21 Grundläggande databasdesign
Tentamen
11B 140
2018-02-23 0815-1315 BMGBK0 Klinisk kemi
Tentamen
11B 140
2018-02-23 0815-1315 BIGLN5 Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3
Universum, tentamen
11A 115
2018-02-23 0815-1115 BYGC13 Geokonstruktion
Deltentamen 3
11A 115
2018-02-23 0815-1215 COGA30 Collegeåret
Vetenskapsteori och retorik, salstentamen
11A 115
2018-02-23 0815-1315 FYGA01 Universum - en resa genom kosmos
Tentamen
11A 115
2018-02-23 0815-1215 AVGA30 Arbetsvetenskap
Grundläggande organisationsteori
11A 115
2018-02-23 1400-1800 SOGA60 Individen och samhället
Vad är socialpsykologi?
11A 115
2018-02-23 1400-1800 SOGA30 Socialpsykologi I
Vad är socialpsykologi?
11A 115
2018-02-23 1400-1800 FEGA01 Företagsekonomi I
Externredovisning I
11B 140
2018-02-26 0815-1215 SHG002 Samhällskunskap 2
Människans ekonomiska villkor II
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1215 SHGL02 Samhällskunskap med didaktisk inriktning 2
Människans ekonomiska villkor II
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1215 SHGL12 Samhällskunskap II med didaktisk inriktning
Människans ekonomiska villkor II
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1215 LPGF08 Tema Barn och Barndom
Barn, barndom och utbildning - skriftlig tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1315 BIGC14 Livets utveckling och mångfald
Teori
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1115 BIGC15 Beteendeekologi
Tentamen 1
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1215 LLGA60 Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet
Människans ekonomiska villkor II
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1315 ISGA03 Anskaffning av IT-system
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 0815-1215 FEGB49 Service Management för fastighetsekonomer
Service management för fastighetsekonomer
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 1400-1900 S2GA01 Svenska som andraspråk I
Svenska - ett andraspråk; Salstentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-02-26 1400-1900 S2GA04 Svenska - ett andraspråk
Svenska - ett andraspråk; Salstentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-02-27 1400-1900 SVGL12 Svenska II med didaktisk inriktning
Språkstruktur, salstentamen - grammatik
Meddelas senast dagen innan
2018-02-27 1400-1900 SVGL02 Svenska med didaktisk inriktning 2
Språkstruktur, tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-02-28 0800-1600 TVGT14 Marknadsföring och kommunikation inom turism
Tentamen
Hemtentamen
2018-02-28 0815-1315 LPGG05 Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6
Grundläggande matematik 1
Meddelas senast dagen innan
2018-02-28 0815-1315 MAGA52 Analys och geometri
Skriftlig tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 LLGA61 Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet
Salstentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1215 KMA402 Akutsjukvård inom ambulanssjukvård
Akutsjukvård inom ambulanssjukvård
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 LPGG04 Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3
Språkstruktur o barns språkutveckling, skriftlig individuell
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 MAAL92 Matematik med didaktisk inriktning 5
Skriftlig tentamen - Flervariabelanalys
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 MAGL13 Matematik III med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen, delkurs 3
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 ISGB24 Webbutvecklingsprojekt
Webbutveckling - Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1215 BIGA16 Cellbiologi: prokaryoter
Cellbiologi: prokaryoter, tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1215 BIGL01 Biologi med didaktisk inriktning 1
Cellbiologi: prokaryoter, tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1215 BIGA03 Biologi III
Cellbiologi: prokaryoter, tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 BMGBM0 Molekylär cellbiologi
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 IDGA11 Idrottsvetenskap I
Anatomi och fysiologi
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 ISGB02 Webbutveckling
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 0815-1315 IDGL01 Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1
Anatomi och fysiologi
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1800 RVGA72 Offentlig rätt
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1900 RVGB76 Skatterätt
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1800 RVGA04 Beskattningsrätt I
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1800 RVAD71 Skatterätt III
Skatteförfarande och skatteprocess
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1800 JPG002 Offentlig rätt
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1900 KTGA1U Pappersteknik
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-01 1400-1800 RVAD26 Skatteförfarande och skatteprocess
Skatteförfarande och skatteprocesser
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1315 STGA02 Ekonometri
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 NEGB22 Ekonometri
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1315 STGB04 Multivariata metoder
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1315 SVGA50 Statsvetenskap A
Politik på den internationella arenan
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 NEGB01 Nationalekonomi - fortsättningskurs
Ekonometri
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1315 STGB24 Multivariata metoder I
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1115 FEGC45 Externredovisning III
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 FEGB01 Företagsekonomi II
Verksamhetsstyrning
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 FEGB24 Verksamhetsstyrning
Verksamhetsstyrning
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 FEGA61 Finansiering
Finansiering
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 MAGB22 Optimering med projekt
Optimering
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 0815-1215 MAGB65 Optimering
Optimering
Meddelas senast dagen innan
2018-03-02 1400-1800 NEGA18 Nationalekonomi för fastighetsekonomer
Nationalekonomi för fastighetsekonomer
Meddelas senast dagen innan
2018-03-03 0900-1400 PSG010 Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv
Vetenskapsteori och metod I - tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-03 0900-1400 OMG201 Omvårdnad i ett hälsoperspektiv
Salstentamen 3
Meddelas senast dagen innan
2018-03-03 0900-1400 NGGA25 Grundläggande fastighetsjuridik
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-03 0900-1400 OMG001 Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession
Examination 2
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1315 ISGA04 Grundläggande programmering
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1215 IEGA01 Industriell ekonomi
Industriell ekonomi
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1115 NEGC22 Internationell makroekonomi
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1215 TVG312 Företags- och näringslivsutveckling
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1115 NEAD15 Internationell makroekonomi
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1315 FAGAG1 Galenisk farmaci
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1215 FEGA53 Verksamhetsstyrning
Salstentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1315 FAGAG2 Galenisk farmaci
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 0815-1215 FEGAT1 Företagsekonomins grunder
Företagsekonomins grunder
Meddelas senast dagen innan
2018-03-05 1400-1800 FEGB50 Etik och säljteknik
Etik och säljteknik
Meddelas senast dagen innan
2018-03-06 0815-1315 RVGA42 Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning
Tentamen Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning
Meddelas senast dagen innan
2018-03-06 0815-1315 RVGA15 Marknadsrätt I
TentamenMarknadsrätt I
Meddelas senast dagen innan
2018-03-06 0815-1315 EMAD11 Energi- och miljöoptimering
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-06 0815-1315 ISGB03 Objektorienterad modellering
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 S1GA01 Svenska språket i teori och praktik
Textmönster och genrer, salstentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 RVGB23 Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö
Arbetsmiljö och diskrimineringsskydd
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 S1GA05 Textmönster och genrer
Textmönster och genrer, salstentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 ISGC01 Interaktionsdesign
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 ISGA11 HTML och CSS för webbutveckling
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 ISGA02 Verksamhet och IT
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-07 0815-1315 RVGA12 Rättskunskap II
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-08 0815-1215 SMGRV1 Socialpolitik, livsvillkor och marginalisering
Socialpolitik, livsvillkor och marginalisering
Meddelas senast dagen innan
2018-03-08 0815-1315 FAGBH1 Farmakognosi mat och hälsa
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-08 0815-1315 FAGBH0 Farmakognosi mat och hälsa
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1315 NEGC47 Vetenskapliga metoder i nationalekonomi
Tentamen Undersökningsmetodik
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1315 PSGC20 Psykologins forskningsfält
Kvantitativ forskningsmetod
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1315 STGA03 Undersökningsmetodik
Tentamen Undersökningsmetodik
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1315 MAGL13 Matematik III med didaktisk inriktning
Skriftlig tentamen, delkurs 4
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1115 BYGC13 Geokonstruktion
Deltentamen 4
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1315 ISGB18 Introduktion till objektorienterad programmering
Skriftlig tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1215 IEGA03 Ekonomisk analys
Examination
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 0815-1115 IEGA05 Industriell marknadsföring
Industriell markandsföring
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 1400-1800 RVGC01 Rättsvetenskap C
Teori och metod
Meddelas senast dagen innan
2018-03-09 1400-1800 RVGC70 Rättsvetenskaplig teori, metod och praktik
Teori och metod
Meddelas senast dagen innan
2018-03-10 0900-1300 MDGDI1 Diabetes I
Diabetes I
Meddelas senast dagen innan
2018-03-10 0900-1200 KMA134 Sår och sårbehandling I
Sår och sårbehandling
Meddelas senast dagen innan
2018-03-12 0815-1215 FEGA01 Företagsekonomi I
Organisationsteori
Meddelas senast dagen innan
2018-03-12 1400-1900 FYBX21 Fysik för Basåret 2
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-12 1400-1900 BBBX06 Naturvetenskaplig bastermin
Fysik IIA, Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-14 0815-1315 FAGBM0 Farmakokinetik och metabolism
Farmakokinetik och metabolism
Meddelas senast dagen innan
2018-03-14 0815-1315 HIGA01 Historia I
Staten och kapitalet
Meddelas senast dagen innan
2018-03-15 0815-1315 NGGA26 Grundläggande geodetisk mätningsteknik
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-15 0815-1315 NGGA24 Geodesi
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-15 0815-1315 EMAD17 Teknik för hållbar utveckling
Tentamen
Meddelas senast dagen innan
2018-03-15 0815-1215 FEGB45 Investering och finansiering
Investering och finansering
Meddelas senast dagen innan