Programtorg

Från och med höstterminen 2020 kommer inte Programtorget längre att användas för programinformation. Programtorget ersätts successivt av andra tjänster, främst "Mitt Kau", och kommer att stängas helt på sikt.

Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet. I Mitt Kau utför du administrativa uppgifter som rör dina studier.

Läs mer om Mitt Kau:
https://www.kau.se/mittkau


Hitta din programhemsida