Dnr: FAK2 2007/11:16

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: MAGB18
Grundläggande analys, 7.5 hp
(Introduction to Analysis, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bartle, Robert Sherbert, Donald. Introduction to real analysis. Senaste upplagan. New York: John Wiley & Sons.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2007-08-13

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se