Dnr: FAK1 2007/5

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: ISAD13
Informatik - Magisteruppsats, 15 hp
(Information Systems - One-year Master's Thesis, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D


Enligt överenskommelse med handledaren.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-09-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se