Dnr: FAK1 2006/25

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2006

 

Kurskod: ISGB03
Objektorienterad modellering, 7.5 hp
(Object-Oriented Modeling, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B


Böcker
Blaha, M & Rumbaugh, J. Object-Oriented Modelling and Design with UML. Upplaga 2. Pearson, 2005. ISBN 0-13-196859-9.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2006-10-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se