Dnr: FAK2 2008/8:11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Maskinteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: MSGC17
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, 22.5 hp
(Degree project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 22.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Det finns ingen fastställd litteraturlista för denna kurs.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-04-21

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se