Dnr: FAK2 2008/9:15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: FYGC01
Kvantfysik II, 7.5 hp
(Quantum Physics II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bransden B H & Joachain C J. Quantum Mechanics. Senaste upplagan. Prentice Hall.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-05-27

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se