Dnr: Fak1 2007/10

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: STGA09
Matematisk statistik, 7.5 hp
(Mathematical Statistics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A


Vännman, K. Matematisk statistik. Studentlitteratur, 2002.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-03-07

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se