Dnr: FAK2 2007/11:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: MAGA45
Matematik för GIS-ingenjörer II, 7.5 hp
(Mathematics for GIS Engineers II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Rodhe, S Solervall, H. Matematik för ingenjörer. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Kompendier
Mogensen P. Övningsuppgifter Matematik delkurs 2, GIS-programmet, . Karlstads universitet, 2003.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2007-05-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se