Dnr: HNT 2014/83:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FYGB02
Termodynamik och statistisk fysik, 7.5 hp
(Thermodynamics and Statistical Physics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Cengel, Yunus A & Boles, Michael A. Thermodynamics, an engineering approach. Senaste upplagan. McGraw-Hill.

Rekommenderad, ej obligatorisk
Beckman, Olof, Grimvall, Göran, Kjöllerström, Bengt, & Sundström, Tage. Energilära. Senaste upplagan. Liber.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-02-13

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se