Dnr: FAK 1 2007/7

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: NEAD07
Nationalekonomi - Magisteruppsats, 15 hp
(Economics - Master's Thesis (one year), 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteraturen fastställs i samråd med handledare

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-06-07

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se