Dnr: FAK3 2007/ 192

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Historia

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: HIGC20
Historia, uppsats, 15 hp
(History, Essay, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Litteratur väljs i samråd med handledaren.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-04-25

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se