Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: NEGB19
Finansiella marknader, risk och försäkring, 7.5 hp
(Financial Markets, Risk and Insurance, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Harrington, S.E. and Niehaus, G.R.. Risk Management and Inrurance. Senaste upplagan. Mc Graw Hill.

Olson, David, L. & Evans, James, R.. Statistics, Data Analysis and Decision Modeling With CDROM. Senaste upplagan. New Jersey, UK: Prentice Hall.

Kompendier
Antal sidor: C:a 50. Föreläsnings anteckningar


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-06-13

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se