Dnr: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Litteraturlista

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: RVGB23
Kursens benämning: Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö
Labour Law B: Equal Opportunities and Work Environment
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Arbetsmiljölagen med kommentarer. Upplaga 13. Prevent, 2017.

Garpe, B. m.fl. Ledighetslagarna. Lars Åhnberg AB, 2013.

Källström, K & Malmberg, J. Anställningsförhållandet. Upplaga 4. Iustus, 2016.

Nyström, B. EU och arbetsrätten. Upplaga 5. Wolters Kluwer, 2017.

Lagtext
Göransson, H. & Garpe, B. Arbetslagstiftning. Wolters Kluwer, 2018. (gällande lagstiftning gäller om man har äldre upplaga)

Övrigt
Rättsfall, olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS), kollektivavtal och artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-28