Dnr: HS 2018/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: IEGA08
Kursens benämning: Projekt och ledarskap för civilingenjörer
Projects and leadership för engineers
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Gustavsson, T. Agil projektledning. Senaste upplagan. Stockholm: Sanoma utbildning.

Jansson, T & Lung, L. Individer, grupper och ledarskap i projekt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Kompendier
Finns som pdf i vår lärplattform.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-20