Dnr: HS 2018/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Organisation och innovation

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: PSA081
Kursens benämning: Organisation och innovation
Organization and innovation
Högskolepoäng: 13 hp
Utbildningsnivå:


Studenten förväntas självständigt söka adekvat litteratur.

Böcker
Bates, S. Handledning ur ett KBT-perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur, 2013. Antal sidor: 282.

Olofsson, R. Beteendeanalys i organisationer: handbok i OBM. Stockholm: Natur och Kultur, 2010. Antal sidor: 242.

Artiklar
Kompendier samt artiklar tillkommer (samtliga delkurser)


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-14