Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: FHAMI1
Kursens benämning: Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete
Motivational Interviewing in Health Promotion
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Green, Jackie & Tones, Keit. Health Promotion. Planning and Strategies. London: SAGE Publications, 2010. Antal sidor: 576. (Program litteratur)

Laverack, Glenn (Ed.. Health Promotion Practice. Power and Empowerment. London: SAGE Publications, 2004. Antal sidor: 176.

Miller, William & Rollnick, Stephen. Motiverande Samtal Att hjälpa människor till förändring. Upplaga 3. Stockholm: Natur & Kultur, 2013. Antal sidor: 516.

Nilsen, Per. Implementering av evidensbaserad praktik. Polen: Gleerups, 2014. Antal sidor: 259. (Program litteratur)

Ringsberg Karin, Olander Ewy, & Tillgren Per. Health Literacy Teori och Praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 267.


Referenslitteratur

Rollnick Stephen, Miller William, & Butler Christopher. Motiverande samtal I hälso- och sjukvård. Att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur, 2009. Antal sidor: 274.


Det tillkommer vetenskapliga artiklar

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-09-12