Dnr: HNT2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Materialteknik

Litteraturlista

Tillverkningsteknik 1

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: MTGB18
Kursens benämning: Tillverkningsteknik 1
Manufacturing Technology 1
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Jarfors, Anders et al. Tillverkningsteknologi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-09-12