Dnr: HNT 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Risk- och miljöstudier

Litteraturlista

Miljö, risk och hållbar utveckling

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: MVG300
Kursens benämning: Miljö, risk och hållbar utveckling
Environment, Risk and Sustainable Development
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Leach, Melissa, Scoones, Ian & Stirling, Andy. Dynamic sustainabilities. Technology, environment, social justice. Pathways to sustainability. London & Washington: Earthscan, 2010. Antal sidor: 212. Alternativt E-boks upplaga 2010.

Mattson, Kristina. Landet utanför. Ett reportage om Sverige bortom storstaden. Stockholm: Leopard förlag, 2011. Antal sidor: 207. Alternativt E-boks upplaga 2011.

O'Reilly, Karen. Ethnographic methods. Second edition. Oxon: Routledge, 2012. Sidorna 28-61. Antal sidor: 33. Alternativt E-boks upplaga 2012.

Robbins, Paul. Political ecology. A critical introduction. 2nd. edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Antal sidor: 288. Alternativt E-boks upplaga 2012.


Tillkommer artiklar och annat material tillhandahållna elektroniskt, samt självvald litteratur / material.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-09-11