Dnr: HS 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Informatik

Litteraturlista

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ISAD19
Kursens benämning: Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)
Research perspectives (augmented and virtual reality)
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Kompendier
Kurskompendium omfattande 5-10 forskningsartiklar.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2018-09-07