Dnr: SPGE01/20191

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Specialpedagogik

Litteraturlista

Introduktion till Specialpedagogik

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: SPGE01
Kursens benämning: Introduktion till Specialpedagogik
Introduction to Special Education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Norwich, Brahm. Addressing tensions and dilemmas in inclusive education: Living with uncertainty. Abingdon, Oxon: Routledge, 2013. Antal sidor: 189.

Owen, Frances Ann & Griffiths, Dorothy M. (red.). Challenges to the human rights of people with intellectual disabilities. London: Jessica Kingsley Publishers, 2009. Antal sidor: 288.

Sturm, Tanja. "Constructing and addressing differences in inclusive schooling comparing cases from Germany, Norway and the United States". International Journal of Inclusive Education. 2018-03-02. Antal sidor: 15.

Wearmouth, Janice. Special Educational Needs and Disability: The Basics. Abingdon, Oxon: Routledge, 2018. Antal sidor: 326.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-07