Dnr: HS 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Informatik

Litteraturlista

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ISAD22
Kursens benämning: Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik
Planning and communicating an IS research project
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Johannesson, P & Perjons, E. An Introduction to Design Science. Senaste upplagan. Cham: Springer International Publishing, 2014.

Yin, Robert K. Case Study Research and Applications. Design and Methods. Upplaga 6. Los Angeles: SAGE, 2018.

Kompendier
Kurskompendium omfattande 3-4 forskningsartiklar

Tidskriftsartiklar
Red. Goldkuhl, G. "From action research to practice research". Australasian Journal of Information Systems. 2012. 17:57-78. Doi:10.3127/ajis.v17i2.688.


Referenslitteratur

Böcker
Runesson, P; Höst, M; Rainer, A & Regnell, B. Case Study Research in Software Engineering. Guidelines and Examples.. Hoboken: Wiley, 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2018-09-03