Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: EMAE30
Kursens benämning: Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem
Degree Project for Master of Science in Environmental and Energy Systems
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå:


I samråd med handledare och examinator väljs adekvat litteratur för examensarbetet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-09-03