Dnr: 2018/16

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Litteraturlista

Företagande inom turism

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: TVGT42
Kursens benämning: Företagande inom turism
Business management in tourism
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Bohlin, Magnus & Elbe, Jörgen. Utveckla turistdestinationer. Stockholm: Liber, 2011. Antal sidor: 100.

Dahle, Yngve & Holm, Henrik & Dagestad, Sjur. Lönsam tillväxt: affärsidé, affärsmodell och affärsplan. Stockholm: Liber, 2012. Antal sidor: 318.

Lee-Ross, Darren & Lashley, Conrad. Entrepreneurship & Small Business Management in the Hospitality industry. Oxford: Butterworth-Heineman. Antal sidor: 294.

Wood, Andrew & Roberts, Susan M. Economic Geography. Places, Networks and Flows. Routledge, 2010. Antal sidor: 192.

Tidskriftsartiklar
Lindgren, Urban & Eriksson, Rikard. "Agglomeration och ekonomisk utveckling. Betydelsen av arbetskraftsrörlighet för lärande och innovation. ". I: Geografiska notiser - årgång 69, Nr.2. 2011. Antal sidor: 7.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-03