Dnr: HS 2018/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Utvecklingspsykologi

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: PSGA86
Kursens benämning: Utvecklingspsykologi
Developmental psychology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Howe, D. Attachment across the Lifecourse - A Brief Introduction. London: Palgrave MacMillan, 2011. Antal sidor: 265.

von Tetzchner, S. Utvecklingspsykologi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2016. Antal sidor: 720.

Vetenskapliga artiklar
Antal sidor: 200. Vetenskapliga artiklar tillkommer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-31