Reg No: HS 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Business Administration

Course Reading

Basic Business Administration for Tourism Management

Valid from spring semester 2019

 

Course Code: FEGA62
Course Title: Basic Business Administration for Tourism Management
Grundläggande företagsekonomi för turismvetare
Credits: 7.5
Degree Level:


Books
Skärvad Per-Hugo, Olsson Jan. Företagsekonomi 100, Faktabok. Last edition. Malmö: Liber.

Besides
Material presenterat på Canvas i form av powerpointbilder samt länkar på nätet inom området organisation, ekonomistyrning och redovisning.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 31 August 2018