Dnr: HS 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: FEGA62
Kursens benämning: Grundläggande företagsekonomi för turismvetare
Basic Business Administration for Tourism Management
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Skärvad Per-Hugo, Olsson Jan. Företagsekonomi 100, Faktabok. Senaste upplagan. Malmö: Liber.

Övrigt
Material presenterat på Canvas i form av powerpointbilder samt länkar på nätet inom området organisation, ekonomistyrning och redovisning.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-31