Dnr: HNT 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: MAAK40
Kursens benämning: Digitala verktyg i matematikundervisningen
Digital Tools in Mathematics Education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Hegedus Stephen, Laborde Colette, Brady Corey, Dalton Sara, Siller Hans-Stefan, Tabach Michal, Trgalova Jana & Moreno-Armella Luis. Uses of Technology in Upper Secondary Mathematics Education. Springer Open, 2017. ICME-13 Topical Surveys.

Rapporter
Skolforskningsinstitutet. Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Delrapport skola. 2017. http://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/digitala-larresurser-i-matematikundervisningen/.

Artiklar
Drijvers Paul. "Digital technology in mathematics education: Why it works (or doesn’t)". PNA. 2013 8(1). 1-20.

Drijvers Paul, Tacoma Sietske, Besamusca Amy, Doorman Michiel & Boon Peter. "Digital resources inviting changes in mid-adopting teachers’ practices and orchestrations". ZDM. 2013 45(7). 987-1001.

Artiklar m m
Övrig litteratur som anknyter till den egna undervisningen väljs i samråd med kursens lärare.


All litteratur finns tillgänglig som länkar eller nedladdningsbart material på kurshemsidan.

Tillhör kursplan MAAK40/20191

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-08-23