Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Organisk kemi B

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: KEGB01
Kursens benämning: Organisk kemi B
Organic Chemistry B
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:Solomons, T.W. Graham & Fruhle, Craig, Organic Chemistry International student version, senaste upplagan.,John Wiley & Sons.

Harwood, Laurence M., Moody, Christopher J. and Percy, Jonathan M., Experimental Organic Chemistry, senaste upplagan, Blackwell Science Ltd, Oxford

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2018-08-24