Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Hälsofrämjande arbete II

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: FHGHP2
Kursens benämning: Hälsofrämjande arbete II
Health Promotion II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Naidoo Jennie & Wills, Jane. Foundations for Health promotion. Upplaga Fourth. London: Elsevier, 2016. Antal sidor: 340.

Schäfer Elinder, Liselotte & Kwak, Lydia. (red). . Evidensbaserat folkhälsoarbete. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 204.


Referenslitteratur

Cross Ruth, Woodall James, Green Jackie, & Tones Keith. Health Promotion. Planning and Strategies. London: SAGE Publications, 2015. Antal sidor: 640.

Naidoo, Jennie, & Wills, Jane. Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 412.

Nutbeam Don, Harris Elisabeth. & Wise Marilyn. Theory in a Nutshell. A Practical Guide to Health promotion theories. Upplaga Third. Australia: Mac Graw Hill Medical. Antal sidor: 81.

Pellmer, Kristina, Wramner, Håkan, & Wramner, Bengt. Grundläggande folkhälsovetenska. Stockholm: Liber, 2017. Antal sidor: 260.

Wilkinson, Richard., Pickett, Kate. Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Stockholm: Karneval Förlag (pocketutgåva från originaltitel från 2009)., 2011. Antal sidor: 360.


Det kan tillkomma vetenskapliga artiklar och rapporter

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-08-27