Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Termodynamik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: EMGA91
Kursens benämning: Termodynamik
Thermodynamics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Böcker
Çengel, Yunos.A., Boles, Michael.A.. Thermodynamics: An Engineering Approach. Senaste upplagan. MacGraw-Hill International Edition.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-08-23