Dnr: HS 2018/16

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Litteraturlista

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: TVGT14
Kursens benämning: Marknadsföring och kommunikation inom turism
Marketing and communication in tourism studies
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Avraham, E. & Ketter, E. Media strategies for marketing places in crisis. improving the image of cities, countries, and tourist destinations. Upplaga 1. Amsterdam: Butterworth Heinemann, 2007. Antal sidor: 231.

Kotler, P. & Armstrong, G. & Parment, A. Marknadsföring: Teori, strategi och praktik. London: Pearson Education, 2012. Antal sidor: 465. Finns som E-bok.

Lupton, Ellen. "Introduktion + kap.1". I: Graphic design thinking: beyond brainstorming. Princeton Architectural Press, 2011.

Palm, L. Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Stockholm: Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: 185.

Tresidder, R. & Hirst, C. Marketing in Food, Hospitality, Tourism and Events: A Critical Approach. Oxford: Goodfellow Publishers Ltd, 2012. Antal sidor: 236. Finns som E-bok.

Övrig litteratur enligt lärares anvisningar, ca 200 sidor.


Referenslitteratur

Anholt, Simon. Places: Identity, Image and Reputation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. Antal sidor: 168. Finns som E-bok, Karlstads universitetsbibliotek.

McCabe, Scott (red.). The Routledge handbook of tourism marketing. 2014.

Middleton, V. & Fyall, A. & Morgan, M. Marketing in Travel and Tourism. Upplaga 4. Oxford: Routledge, 2009. Antal sidor: 491. Finns som E-bok.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-27