Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Spanska

Litteraturlista

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: ESGB10
Kursens benämning: Spanska II: Fonetik och språkvetenskap
Spanish II: Phonetics and Linguistics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Vetenskapligt material tillkommer, 60 sidor.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2013). Fonética: teoría y ejercicios. Antal sidor: 70. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Referenslitteratur
Engstrand, O. (2007). Fonetik light. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 135.

Quilis, A. (2007). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco Libros. Antal sidor: 96.

Saralegui, C. (2004). El español americano. Universidad de Navarra: Eunsa. Antal sidor: 112.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-21