Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Spanska

Litteraturlista

Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: ESGL13
Kursens benämning: Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan
Spanish 2, Secondary Teacher Education
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Spansk syntax (7,5 hp)

Böcker
Alonso Raya, R. (2009 eller senare). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión. Antal sidor: 302.

Fält, G. (2000 eller senare). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 489.

Kapitel i bok
Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La gramática". I: Soy profesor/a 2. Madrid: Edelsa. ss. 53-84.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La producción escrita". I: Soy profesor/a 2. Madrid: Edelsa. ss. 171-192.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2013). Gramática: teoría, ejercicios y reflexiones didácticas. Antal sidor: 75. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

Alonso, E. (2003 eller senare). ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 191.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). Soy profesor/a 1. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 158.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). Soy profesor/a 2. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 192.

Benson, K., Strandvik, I., Santos, M. et al. (2002 eller senare). Norstedts spanska ordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Antal sidor: 760.

Ferm, R., Malmberg, P. (2001 eller senare). Språkboken. Stockholm: Skolverket. Antal sidor: 269.

Marcos González, B. & Llorente Vigil, C. (2002 el. senare). Los verbos españoles. Salamanca: Ediciones Colegio de España. Antal sidor: 276.

Martí Sánchez, M., Penadés Martínez J., Ruiz Marínez, A.M. (2008 eller senare). Gramática española por niveles. (2 vol.). Madrid: Edinumen. Antal sidor: 484.

Delkurs 2: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden (7,5 hp)

Böcker
Piñeyro, J.C. (2006). Hispanoamércia desde la alteridad. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-044-04514-X. Antal sidor: 291.

Kapitel i bok
Guillén, D. (2004). "Los contenidos culturales". I: Vademécum para la formación de profesores como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Red. Sánchez, L J., Santos G. I. Madrid: SGEL. ss. 835-851. ISBN 84-9778-051-5.


Referenslitteratur

Camacho, F., Masoliver, J., Vidales, C. (2009). América Latina. Danmark: Samfundslitteratur. ISBN 978-87-593-1272-8. Antal sidor: 209.

Galeano, E. (1993). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI. Antal sidor: 486.

Delkurs 3: Spansk fonetik och språkvetenskap (7,5 hp)

Böcker
Pomero Dueñas, C. & Gonzales Hermoso, A. (2002). Fonética, entonación y ortografía. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 231.

Kapitel i bok
Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La comprensión auditiva y audiovisual". I: Soy profesor/a 2. Madrid: Edelsa. ss. 151-170.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La pronunciación oral". I: Soy profesor/a 2. Madrid: Edelsa. Antal sidor: ss. 127-150.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2013). Fonética: teoría y ejercicios. Antal sidor: 70. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

Engstrand, O. (2004). Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 355.

Engstrand, O. (2007). Fonetik light. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 135.

Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español. Madrid: Arco Libros. Antal sidor: 616.

Quilis, A. (2007). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco Libros. Antal sidor: 96.

Saralegui, C. (2004). El español americano. Universidad de Navarra: Eunsa. Antal sidor: 112.

Delkurs 4: Spanskspråkig skönlitteratur (7,5 hp)

Böcker
1) Savater, F. (2003). Ética para Amador. Barcelona: Ariel. ISBN 84-344-1198-9. Antal sidor: 191.

2) Cela, C. J. (1942/1983). La familia de Pascual Duarte. Barcelona: Destino. ISBN 84-233-0732-8. Antal sidor: 165.

3) García Márquez, G. (1994). Del amor y otros demonios. Bogotá: Norma. ISBN 958-04-2740-2. Antal sidor: 198.

4) Barrera, A. (2011). Rating. Barcelona: Anagrama. ISBN 978-84-339-7234-7. Antal sidor: 263.

5) Mastretta, Á. (2001). Arráncame la vida. Barcelona: Seix Barral. ISBN 84-332-3093-6. Antal sidor: 238.

Kapitel i bok
Acquaroni, R. (2004). "La comprensión lectora ". I: Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Red. Sánchez, L J., Santos G. I. Upplaga 2004. Madrid: SGEL. ss. 943-964. ISBN 84-9778-051-5.

Cenoz I., J. (2004). "El concepto de competencia comunicativa". I: Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) /Lengua extranjera (LE). Red. Sánchez Lobato, J., Santos, G. I. Madrid: SGEL. ss. 449-465.

Fernández López, S. (2004). "Las estrategias de aprendizaje". I: Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) /Lengua extranjera (LE). Red. Sánchez Lobato, J., Santos, G. I. Madrid: SGEL. ss. 411-434.

Fernández López, S. (2004). "Los contenidos estratégicos". I: Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) /Lengua extranjera (LE). Red. Sánchez Lobato, J., Santos, G. I. Madrid: SGEL. ss. 853-878.


Referenslitteratur

Alonso, E. (1994). Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo. Principios y práctica de la enseñanza del español como segunda lengua; libro de referencia para profesores y futuros profesores. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia. Antal sidor: 191.

Arnold, J. (2000). La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge University Press. Antal sidor: 368.

Bailey, K., Nunan, D. (1996). Voices from the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Antal sidor: 466.

Del Hoyo, M., Dorrego, L., Ortega, M. (2006). Propuestas para dinamizar la clase de E/LE. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia. Antal sidor: 152.

Molloy, G. (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 358.

Länkar
Länkar till filmer finns på lärplattform.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-08-21