Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Spanska

Litteraturlista

Spanska med didaktisk inriktning 3, gymnasieskolan

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ESGL14
Kursens benämning: Spanska med didaktisk inriktning 3, gymnasieskolan
Spanish 3, Secondary Teacher Education
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1a, VFU1 och 1b, VFU2 (7,5hp)

Böcker
Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). Soy profesor/a 1. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 158.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). Soy profesor/a 2. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 192.

Kapitel i bok
Skolverket. (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk. Stockholm: Skolverket. Antal sidor: 23.


Referenslitteratur

Coll, J., Gelabert, M.J., Martinell, E. (1990 eller senare). Diccionario de gestos con sus giros más usuales. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 129.

Ferm, R., Malmberg, P. (2001 eller senare). Språkboken. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se (2016-05-14). Antal sidor: 269.

Giovannini, A. et al. (1996 eller senare). Profesor en acción 1, 2, 3 (3 böcker). Madrid: Edelsa. Antal sidor: 328.

Jansdotter Samuelsson, M., Nordgren, K. (2008 eller senare). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups. Antal sidor: 190.

Jönsson, A. (2011 eller senare). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. Antal sidor: 180.

Malmberg, P. (2000). I huvudet på en elev. Stockholm: Bonnier utbildning. Antal sidor: 256.

Sánchez Lobato, J., Santos, G. (2004 eller senare). Vademécum para la formación de profesores. Madrid: SGEL. Antal sidor: 1318.

Delkurs 2: Spansk språkvetenskap i ett didaktiskt perspektiv (7,5 hp)

Böcker
Aragonés, L., Palencia, R. (2012). Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1 C2. Madrid: SM-Ediciones. Antal sidor: 286.

Kapitel i bok
Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La evaluación". I: Soy profesor/a. Aprender a enseñar, volumen 1. Madrid: Edelsa. ss. 129-158.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La gramática". I: Soy profesor/a. Aprender a enseñar, volumen 2. Madrid: Edelsa. ss. 53-84.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La planificación". I: Soy profesor/a. Aprender a enseñar, volumen 1. Madrid: Edelsa. ss. 105-128.

Alonso, E., Castrillejo, V.A., Orta, A. (2012). "La producción escrita". I: Soy profesor/a. Aprender a enseñar, volumen 2. Madrid: Edelsa. ss. 171-192.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2014). Gramática histórica y sintaxis. Antal sidor: 75. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

Ferm, R., Malmberg, P. (2001). Språkboken. Stockholm: Liber. Antal sidor: 269.

Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 489.

Gutiérrez Araus, M.L. (2004). Problemas fundamentales de la gramática del español como L2. Madrid: Arco Libros. Antal sidor: 297.

Martí Sánchez, M., Penadés Martínez, I., Ruiz Martínez, A.M. (2008). Gramática Española por Niveles (2 böcker). Madrid: Editorial Edinumen. Antal sidor: 948.

Matte Bon, F. (2011). Gramática comunicativa del español. De la idea a la lengua. Tomo II. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 369.

Matte Bon, F. (2011). Gramática comunicativa del español. De la lengua a la idea. Tomo I . Madrid: Edelsa. Antal sidor: 386.

Sánchez Lobato, J., Santos, G.I. (2004). Vademécum para la formación de profesores. Madrid: SGEL. Antal sidor: 1312.

Söhrman, I. (2006). Vägen från latinet- de romanska språkens historia. Lund: Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: 221.

Delkurs 3: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria, historia och kultur i ett didaktiskt perspektiv (7,5 hp)

Litterära texter
Anónimo. (2000). Lazarillo de Tormes. Madrid: Anaya. ISBN 84-2072-5927. Antal sidor: 135.

Cortázar, J. (1995). Los relatos. Juegos (2). Madrid: Alianza. ISBN 84-2061-6249. Antal sidor: 344.

de Unamuno, M. (1997). Niebla. Madrid: Cátedra. ISBN 8437603471. Antal sidor: 257.

Lope de Vega, F. (2003). Fuente Ovejuna. Madrid: Anaya. ISBN 9781589770089. Antal sidor: 157.

Mastretta, Á. (2009). Mujeres de ojos grandes. Barcelona México: Barral. ISBN 84-3221-6380. Antal sidor: 187.


Referenslitteratur

Álvarez, P. (2010). "<<La protesta de la musa>>. Aproximación al extrañamiento en un cuento modernista hispanoamericano". I: Caminos de lectura. Antología de textos y aproximaciones analíticas al texto literario. Red. Löfquist E. & Thörnryd V. (red). Lund: Studentlitteratur. ss. 58-75. ISBN 978-91-44-05130-7.

García López, J. (1993). Historia de la literatura española. Barcelona: Vincens-Vincens. ISBN 84-316-0597-9. Antal sidor: 789.

Gustafsson, T. (2001). Spanien, Sol och Skugga. Stockholm: Carlssons. ISBN 9172039620. Antal sidor: 667.

Lundahl, B. (2001). "Att läsa aktiv, kreativ och kritiskt". I: Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Skolverket. ss. 94-109. ISBN 91-89314-47-6.

Mainer, J.C., Rico, F. (1980). "Miguel de Unamuno". I: Historia y crítica de la literatura española. Modernismo y 98. Barcelona: Crítica. ss. 239-245. ISBN 84-7423-108-6.

Nordgren, K., Odenstad, C., Samuelsson, J. (2012). Betyg i teori och praktik. Red. Samuelsson, J. Malmö: Gleerups. ISBN 978-91-40-67604-7. Antal sidor: 206.

Rico, F., Wardropper, B. (1983). Historia y crítica de la literatura española. Siglos de Oro: Barroco. Barcelona: Crítica. Antal sidor: 1047.

Tenngart, P. (2008). Litteraturteori. Malmö: Gleerups. ISBN 978-91-40-66408-2. Antal sidor: 197.

Tornberg, U. (2000). "Om förståelse; läsa,lyssna". I: Språkdidaktik. Malmö: Gleerups. ss. 73-90. ISBN 91-40-63513-9.

Tornberg, U. (2000). "Om prov och bedömning". I: Språkdidaktik. Malmö: Gleerups. ss. 151-159. ISBN 91-40-63513-9.

Delkurs 4: Spaniens historia och kultur (7,5hp)

Aktuella länkar till diverse material tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Böcker
Soledad, M. (1997). España. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144619413. Antal sidor: 312.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-08-22