Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Spanska

Litteraturlista

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ESGA30
Kursens benämning: Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film
Spanish I: Modern Spanish Literature and Film
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
1. García Márquez, G. (1992). Doce cuentos peregrinos. Bogotá: La Oveja Negra. Antal sidor: 226.

2. Serrano, M. (2011). Diez mujeres. Madrid: Alfaguara. Antal sidor: 301.

3. Esquivel, L. (1999). Como agua para chocolate. Madrid: Mondadori. Antal sidor: 173.

4. Millás, Juan José. Cuentos de adúlteros desorientados. Valfri upplaga. Barcelona: Lumen, 2003. Antal sidor: 139.

Referenslitteratur
RAE. Diccionario de la Real Academia Español. Real Academia Española. http://www.rae.es/diccionario (2018-08-21).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-21