Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Spanska

Litteraturlista

Spanska med didaktisk inriktning 1

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ESGL01
Kursens benämning: Spanska med didaktisk inriktning 1
Spanish 1, Secondary Teacher Education
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1, Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Vetenskapliga artiklar och webbbaserat material tillkommer (ca. 80 s/p).

Böcker
1. García Márquez, G. (1992). Doce cuentos peregrinos. Valfri upplaga. La Oveja Negra. Antal sidor: 226.

2. Serrano, M. (2011). Diez mujeres. Madrid: Alfaguara. ISBN 978-84- 204-0767-8. Antal sidor: 301.

3. Esquivel, L. (1999). Como agua para chocolate. Madrid: Mondadori. Antal sidor: 173.

4. Millás, Juan José. Cuentos de adúlteros desorientados. Valfri upplaga. Barcelona: Lumen, 2003. Antal sidor: 139.

Kapitel i bok
Acquaroni, M. R. (2004). "La comprensión lectora". I: Vademécum para la formación de profesores. Red. Sánchez, L. J., Santos. G. I. Madrid: SGEL. ss. 943-964. ISBN 84-9778-051-5. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Björk, L. (2001). "Skrivprocessen och främmande språk". I: Språkboken. Stockholm: Skolverket. ss. 110-121. ISBN 91-89314-47-6. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Lundahl, B. (2001). "Att läsa aktivt, kreativt och kritiskt ". I: Språkboken. Stockholm: Skolverket. ss. 94-109. ISBN 91-89314-47-6. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Molloy, G. (2008). "Ett sätt att börja läsa". I: Reflekterande läsning och skrivning. Poland: Studentlitteratur. ss. 85-96. ISBN 978-91-44-03831-5. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Molloy, G. (2008). "Några tankar om att läsa skönlitteratur i skolan ". I: Reflekterande läsning och skrivning. Poland: Studentlitteratur. ss. 333-346. ISBN 978-91-44-03831-5. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Ortega, A. (1994). "Corregir la escritura en el aula de español. Algo más que correcto o incorrecto". I: ASELE. Actas V. Red. CVC. España: Centro Virtual Cervantes. ss. 253-259. cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0251.pdf (2018-08-20). Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Tornberg, U. (2000). "Om förståelse; läsa, lyssna". I: Språkdidaktik. Upplaga 2000. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ss. 73-90. ISBN 91-40-63513-9. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

http://www.diccionarios.com (2018-06-10).

http://www.rae.es (2018-06-10).

Delkurs 2, Muntlig språkfärdighet i spanska

Material som tillhandahålls under kursens gång.

Kapitel i bok
Abrahamsson, N. (2009). "Modersmålets inflytande: dess manifestationer, begränsningar och orsaker". I: Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. ss. 235-298. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Engstrand, O. (2004). "Fonetik- vad, hur och varför?". I: Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. ss. 13-17. ISBN 91-44-04238-8. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Engstrand, O. (2004). "Prosodin- talets musikaliska dynamik". I: Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. ss. 173-208. ISBN 91-44-04238-8. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Pinilla, R. (2004). "La expresión oral". I: Vademécum para la formación de profesores. Red. Sánchez, L J., Santos, G. I. Madrid: SGEL. ss. 879-897. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Tornberg, U. (2000). "Om muntlig interaktion". I: Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ss. 135-150. ISBN 91-40-63513-9. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Tidskriftsartiklar
Carbó, C., Llisterri, J., Machuca, M.J., de la Mota, C., Riera, M., Ríos, A. (2003). Alicante: ELUA. "Estándar oral y enseñanza de la pronunciación del español como primera lengua y como lengua extranjera". Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante. 2003/17. ss. 161-180. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbo_et_al_ELUA03.pdf (2018-08-21).

Länkar
http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/L2_phonetics/Corr_Fon_ELE_Bib.html (2018-06-10).

http://liceu.uab.cat/~joaquim/applied_linguistics/IC_Vitoria_09/IC_Vitoria_09.html (2018-06-10).


Referenslitteratur

Böcker
Benito, J. (1992). Manual práctico de puntuación. Madrid: Edinumen. Antal sidor: 197.

Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: De la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros. Antal sidor: 614.

Ribas Moliné, R. (2004). ¿Cómo corregir errores y no equivocarse en el intento?. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 151.

Skolverket. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket. Antal sidor: 252.

Kapitel i bok
Engstrand, O. (2004). "Vokaler". I: Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. ss. 95-120. ISBN 91-44-04238-8.

Juan L, O. (2004). "Aprender español a través de Internet: un entorno de enseñanza y aprendizaje". I: Vademécum para la formación de profesores. Red. Sánchez L., J, Santos, G. I. Madrid: SGEL. ss. 1087-1106.

Länkar
http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/L2_phonetics/Corr_Fon_ELE.html (2018-06-13).

http://diplomas.cervantes.es/profesores/bibliografia.jsp#expresionoral (2018-06-08).

http://www.pdictionary.com/spanish/ (2018-06-16).

Delkurs 3, Skriftlig språkfärdighet i spanska

Böcker
Alonso Raya, R. et al. (2009 eller senare). Gramática básica del estudiante de español (A1-B1). Barcelona: Difusión. Antal sidor: 302.

Kapitel i bok
Alonso, E. (2003). "Enseñar gramática". I: ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?. Madrid: Edelsa. s. 79-96. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Andered, B. (2001). "Europarådets Framework". I: Språkboken. Red. Ferm & Malmberg. Stockholm: Skolverket. ss. 26-37. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Giovannini. et al (2000). "Gramática". I: Profesor en acción 2. Madrid: Edelsa. ss. 5-30. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2011). Destreza escrita. Teoría y ejercicios de gramática. Antal sidor: 108. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

http://www.rae.es/diccionario (2018-08-20).

http://www.wordreference.com (2018-08-20).

Alonso, E. (2003 eller senare). ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 190.

Benson K, Strandvik I, Santos, M. et al. (2002 eller senare). Norstedts spanska ordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Antal sidor: 760.

Ekeblad, U. (1998 eller senare). Från och till spanska. Stockholm: Natur och kultur. Antal sidor: 47.

Encinas, A., Hermoso, A. & López, A. (2009 eller senare). Prisma de ejercicios. Madrid: Edinumen. Antal sidor: 131.

Ferm, R. & Malmberg, P. (2001 eller senare). Språkboken. Stockholm: Skolverket. Antal sidor: 269.

Fält, G. (2000 eller senare). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 470.

Giovannini. et al. (2000 eller senare). Profesor en acción 1, 2 y 3. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 208.

Sánchez, L. J., Santos, G. (2004 eller senare). Vademécum para la formación de profesores. Madrid: SGEL. Antal sidor: 1308.

Delkurs 4, Modern spanskspråkig text

Böcker
Cassany, D. (1995 el. senare). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. Antal sidor: 259.

Lindo, E. (2008 eller senare). Manolito Gafotas. Madrid: Alfaguara. Antal sidor: 135.

Kapitel i bok
Alonso, E. (2003). "Enseñar vocabulario". I: ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?. Madrid: Edelsa. ss. 57-68. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Alonso, E. (2003). "Las destrezas interpretativas". I: ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?. Madrid: Edelsa. ss. 107-128. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Giovannini. et al. (2000). "La expresión escrita". I: Profesor en acción 3. Madrid: Edelsa. ss. 73-91. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2012). Material de estudios. Antal sidor: 55. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

Alonso, E. (2003). ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 190.

Ferm, R. & Malmberg, P. (2001 eller senare). Språkboken. Stockholm: Skolverket. Antal sidor: 269.

Giovannini. et al. (2000 eller senare). Profesor en acción 1, 2 y 3. Madrid: Edelsa. Antal sidor: 208.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-08-21