Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Spanska

Litteraturlista

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ESGA20
Kursens benämning: Spanska I: Skriftlig språkfärdighet
Spanish I: Written Proficiency
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Alonso Raya, R. et al. (2009 eller senare). Gramática básica del estudiante de español (A1 B1). Barcelona: Difusión. Antal sidor: 302.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2011). Destreza escrita. Teoría y ejercicios de gramática. Antal sidor: 108. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

http://www.rae.es/diccionario (2018-08-20).

http://www.wordreference.com (2018-08-20).

Benson, K., Strandvik, I., Santos, M. et al. (2002 el. senare). Norstedts spanska ordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Antal sidor: 760.

Falk, J. & Blank, Y. (2008 el. senare). Handbok i spanska. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Antal sidor: 535.

Fält, G. (2000 el. senare). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 489.

Marcos González, B. & Llorente Vigil, C. (2002 el. senare). Los verbos españoles. Salamanca: Ediciones Colegio de España. Antal sidor: 277.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-21