Dnr: HS 2018/36

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Spanska

Litteraturlista

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ESGA40
Kursens benämning: Spanska I: Modern spanskspråkig text
Spanish I: Modern Spanish Text
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Cassany, D. (1995 el. senare). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. Antal sidor: 259.

Lindo, E. (2008 el. senare). Manolito Gafotas. Madrid: Alfaguara. Antal sidor: 137.

Kompendier
Ahnfelt, V. (2012). Material de estudios. Antal sidor: 55. Tillhandahålls av läraren i samband med kursstart.


Referenslitteratur

Benson, K., Strandvik, I., Santos, M. et al. (2002 el. senare). Norstedts spanska ordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Antal sidor: 760.

Falk, J. & Blank, Y. (2008 el. senare). Handbok i spanska. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. Antal sidor: 535.

Kohan, S. A. (2004 el. senare). Taller de escritura. Barcelona: Alba editorial. Antal sidor: 186.

Marcos González, B. & Llorente Vigil, C. (2002 el. senare). Los verbos españoles. Salamanca: Ediciones Colegio de España. Antal sidor: 277.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-21