Dnr: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Litteraturlista

Arbetsrätt

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: RVGA22
Kursens benämning: Arbetsrätt
Labour Law
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Adlercreutz, A & Mulder, BJ. Avtal - Lärobok i allmän avtalsrätt. Upplaga 14. Norstedts Juridik, 2018. Antal sidor: 128.

Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten. En introduktion. Upplaga 7. Norstedts Juridik , 2016. Antal sidor: 126.

Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet. Upplaga 4. Iustus, 2016. Antal sidor: 352.

Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod. Upplaga 9. luste Aktiebolag, 2016. Antal sidor: 333.

Lagtext
Göransson, H. & Garpe, B. Arbetslagstiftning. Norstedts Juridik, 2018. Antal sidor: 596.


Stenciler och övningsmaterial tillkommer enligt lärarens anvisningar.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-14