Dnr: HS 2018/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Nationalekonomi för Pol. Kand

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: NEGA07
Kursens benämning: Nationalekonomi för Pol. Kand
Economics for Political Science Majors
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Nationalekonomisk teori och politik - Mikroekonomi

Böcker
Bergh, A. Jakobsson, N. Gallo, F. Modern mikroekonomi - Marknad, politik och välfärd. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2014. ISBN 978-91-44-09748-0.

Elinder, M. Den ekonomiska människan. Senaste upplagan. Lund: Studenlitteratur, 2015. ISBN 978-91-44-10534-5.


Referenslitteratur

Svanberg, H. Mikroekonomi i ett nötskal. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2014. ISBN 978-91-44-08458-9.

Nationalekonomisk teori och politik - Makroekonomi

Böcker
Hultkrantz, L. Tson Söderström, H. Marknad och politik. Senaste upplagan. Lund: Studenlitteratur, 2014. Sidorna 41-79. ISBN 978-91-44-10091-3.

Svanberg, H. Makroekonomi i ett nötskal. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2013. ISBN 978-91-44-08459-6 .

Kompendier
Finansplanen (den senaste, finns att hämta från Regeringens hemsida Finansdepartementet)

Friedman, F. Utdrag ur Frihet att välja. Läggs ut på nätet

Keynes, J.M. Utdrag ur Den allmänna teorin. Läggs ut på nätet


Referenslitteratur

Eklund, K. Vår ekonomi. Upplaga valfri. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Ytterligare litteratur bestäms i samråd med examinerande lärare.

Globalisering, ekonomisk tillväxt och utveckling

Böcker
Husted, S. International Economics. Senaste upplagan. Pearson.

Todaro, M.P och Smith, S.C.. Economic Development. Senaste upplagan. Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-16