Dnr: HS 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Introduktion till fastighetsekonomi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FEGA55
Kursens benämning: Introduktion till fastighetsekonomi
Introduction to Real Estate Management
Högskolepoäng: 1 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Institutet för värdering av fastigheter och SFF. Fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Upplaga 13:2018. Stockholm. ISBN 978-91-974697-5-3. Antal sidor: 562.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-07