Dnr: HS2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Externredovisning

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FEGA57
Kursens benämning: Externredovisning
Financial Accounting
Högskolepoäng: 7 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Marton, J. Sandell , N. Stockenstrand, A-K. Redovisning från bokföring till analys. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. Endast faktaboken


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-19