Reg No: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Law

Course Reading

Commercial Law Specialization

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: RVAD79
Course Title: Commercial Law Specialization
Affärsjuridik
Credits: 30
Degree Level: Master


Lawbook
Lagbok eller lagtextsamling, t.ex. Sveriges rikes lag. 2018.

Books
Andersson, J. Kapitalskyddet i aktiebolag. En lärobok. Edition 6. Litteraturcompagniet, 2010.

Dotevall, R. Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning. Norstedts Juridik, 2015.

Olsson, S. Redovisning i bank och försäkringsbolag. Studentlitteratur, 2018.

Sjåfjell, B. Towards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case. Kapitel 1, Kluwer Law International, 2009 http://ssrn.com/abstract=1356542.

Besides
Under kursen tillkommer även ett urval av artiklar.

Insolvency and economic crime

Books
Karlsson-Tuula, M. Den skuldsatta damen. Insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson. Örebro 2018.

Karlsson-Tuula, M. Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs. Stockholm: Jure, 2011.

Karlsson-Tuula, M. Företagsrekonstruktion i teori och praktik. Edition 3. Wolters Kluwer, 2017.

Karlsson-Tuula, M. Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs. Edition 3. Wolters Kluwer, 2017.

Nord, R. Processens ram i brottmål. Edition 3. Iustus, 2012.

Reman, H. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen - En process och insolvensrättslig manual. Edition 2. Norstedts Juridik, 2013.

Wealmson, L. & Mellqvist, L. Konkurs- och annan insolvensrätt. Edition 12. Wolters Kluwer, 2017.

Besides
Under kursen tillkommer även ett urval av artiklar.

Commersial law application

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare samt handledare för praktikfallet.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 9 July 2018