Dnr: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Litteraturlista

Affärsjuridik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: RVAD79
Kursens benämning: Affärsjuridik
Commercial Law Specialization
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Lagtext
Lagbok eller lagtextsamling, t.ex. Sveriges rikes lag. 2018.

Bolagsrätt med börsrätt

Böcker
Andersson, J. Kapitalskyddet i aktiebolag. En lärobok. Upplaga 6. Litteraturcompagniet, 2010.

Dotevall, R. Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning. Norstedts Juridik, 2015.

Olsson, S. Redovisning i bank och försäkringsbolag. Studentlitteratur, 2018.

Sjåfjell, B. Towards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case. Kapitel 1, Kluwer Law International, 2009 http://ssrn.com/abstract=1356542.

Övrigt
Under kursen tillkommer även ett urval av artiklar.

Insolvensrätt och eknomiska brott

Böcker
Karlsson-Tuula, M. Den skuldsatta damen. Insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson. Örebro 2018.

Karlsson-Tuula, M. Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs. Stockholm: Jure, 2011.

Karlsson-Tuula, M. Företagsrekonstruktion i teori och praktik. Upplaga 3. Wolters Kluwer, 2017.

Karlsson-Tuula, M. Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs. Upplaga 3. Wolters Kluwer, 2017.

Nord, R. Processens ram i brottmål. Upplaga 3. Iustus, 2012.

Reman, H. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen - En process och insolvensrättslig manual. Upplaga 2. Norstedts Juridik, 2013.

Wealmson, L. & Mellqvist, L. Konkurs- och annan insolvensrätt. Upplaga 12. Wolters Kluwer, 2017.

Övrigt
Under kursen tillkommer även ett urval av artiklar.

Affärsjuridisk tillämpning

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare samt handledare för praktikfallet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-07-09