Dnr: HS 2018/17

 

Logotype of Karlstad University


Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik- och ljudproduktion

Litteraturlista

Musikproduktion i datormiljö

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: LJG001
Kursens benämning: Musikproduktion i datormiljö
Computer-based Music Production
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Dittmar, Tim. Audio Engineering 101. Burlington: Elsevier Science, 2018. Antal sidor: 257.

Nahmani, David . Apple Pro Training Series: Logic Pro X 10.4: Professional Music Production. PEACHPIT PRESS, 2018. Antal sidor: 544.


Reviderad 2016-06-29, 2017-07-05, 2018-07-04

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2010-12-21