Reg No: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Law

Course Reading

Tax Law I

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: RVGA04
Course Title: Tax Law I
Beskattningsrätt I
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Books
Lodin, S-O m.fl. Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och del 2. Last edition. Studentlitteratur.

Melz, P, Kristoffersson, E. Mervärdesskatt. Last edition. Iustus Förlag.

Påhlsson, R. Konstitutionell skatterätt. Last edition. Iustus Förlag.

Lawbook
Rabe, G. Skattelagstiftning . Last edition. Stockholm: Norstedts Juridik.

Brochures and Forms
SKV 292, Skatteregler för delägare i fåmansföretag.

SKV 294, Skatteregler för aktiebolag och handelsbolag.

SKV 295, Skatteregler för enskilda näringsidkare.

SKV 401, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

SKV 454 Information för arbetsgivare.

SKV 552, Momsbroschyren.

SKV, Deklarationsblanketter.

Exercise books
Edvardsson, L och Eriksson, A. Lösningar till övningsbok i beskattning. Last edition. Studentlitteratur.

Edvardsson, L och Eriksson, A. Övningsbok i beskattning. Last edition. Studentlitteratur.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 28 June 2018