Dnr: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Litteraturlista

Beskattningsrätt I

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: RVGA04
Kursens benämning: Beskattningsrätt I
Tax Law I
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Lodin, S-O m.fl. Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och del 2. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Melz, P, Kristoffersson, E. Mervärdesskatt. Senaste upplagan. Iustus Förlag.

Påhlsson, R. Konstitutionell skatterätt. Senaste upplagan. Iustus Förlag.

Lagtext
Rabe, G. Skattelagstiftning . Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik.

Broschyrer och blanketter
SKV 292, Skatteregler för delägare i fåmansföretag.

SKV 294, Skatteregler för aktiebolag och handelsbolag.

SKV 295, Skatteregler för enskilda näringsidkare.

SKV 401, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

SKV 454 Information för arbetsgivare.

SKV 552, Momsbroschyren.

SKV, Deklarationsblanketter.

Övningsböcker
Edvardsson, L och Eriksson, A. Lösningar till övningsbok i beskattning. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Edvardsson, L och Eriksson, A. Övningsbok i beskattning. Senaste upplagan. Studentlitteratur.


För all litteratur och lagstiftning gäller senaste utgåvan.
Skatteverkets material kan laddas ner från Skatteverkets hemsida.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-28