Reg No: HS 2018/18

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Dance

Course Reading

Dance

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: DAGDA1
Course Title: Dance
Dans
Credits: 60
Degree Level: Bachelor


Books
Cheney, Gay. Basic concepts in modern dance: A creative approach. Pennington N.J: Princeton Book Co, 1998. ISBN 0-916622-75-4.

Eng, Marcus. Muskler - anatomi och funktion. Edition 2012. Stockholm: SISU idrottsböcker. 978-91-86323-43-1. Pages: 104.

Staugaard-Jones, JA. The anatomy of Exercise & Movement for the study of dance, pilates, sport and yoga. Chichester: Lotus Pub. ISBN 978-1-905367-17-7. Pages: 192.

Compendia
Driver Ian. A century of Dance: A hundred years of musical movements, from waltz to hip hop. Edition 2001. Cooper SQ Publicher. ISBN 0815411332.

Smith Autard, J. Dance composition: A practial guide to creative success in dance making. London: Methuen Drama, 2004. s 29 - 40. ISBN 978-4081-1564-0.

Svedin, L. Den klassiska balettens byggstenar. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978. ISBN 91-29-52355-9.


Reference Literature

Hessel, T. Funksjonell danseanatomi. Hövik: Vett & viten, 2011. ISBN 978-82-412-0691-7. Pages: 149.

Books
Wessel Therhorn. Jazz dance training. Oxford: Meyer & Meyer sport , 2000. ISBN 1-84126-041-x. Pages: 180.

Compendia
Lind, T (red). "Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den konstnärliga processen". Vetenskapsrådet. Metod-Process Redovisning Konstnärlig forskning årsbok 2014 . https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d259fb/1521737662648/Aarsbok-KFoU_VR_2014.pdf (2018-06-14).

Sans, M. "Metod om att gå tillväga". In: Konst och forskningspolitik. Konstnärlig forskning i framtiden . Edited by Lind, T. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2009. ISBN 978-91-7307-153-6.

Compendia
Bjertoft, C. Dans: En möjlighet för alla. Karlstad: Karlstads universitet, Institutionen för Kultur och kommunikation, 2004. Pages: 52.

Joyce, M. First steps in teaching creative dance to children. Mountain View: Mayfield Pub. Co, 1994. s. 1-45. ISBN 1-55934-162-9.

Wigert, A. Danslek på dagis. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1982. ISBN 91-29-55584-1. Pages: 119.

Books
Gummesson, T. Musikalisk språklära: en enkel, grundläggande lärobok i notkunskap. Danderyd: Warner/Chappell Music Scandinavia, 1993. ISBN 91-86758-32-2. Pages: 30.

Compendia
Lilliestam, L. Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. Göteborg: Ejeby, 2006. s 19-33, 90-95. ISBN 10.91-88316-44-0.

Books
Kassing, G. History of dance: An Interactive Arts Approach . Champaign: Human Kinetics, 2007.

Nätbaserade källor och artiklar tillkommer.

Books
Cheney, Gay. Basic concepts in modern dance: A creative approach. Edition 1998. Pennington: Princton Book Co. ISBN 0916622-75-4. Pages: 103-107.

Compendia
Driver, Ian. A century of Dance: A hundred years of musical movements, from waltz to hip hop. Edition 2001. Cooper SQ Publicher. ISBN 0815411332.

Smith Autard, J. Dance composition: A practial guide to creative success in dance making. London: Methuen Drama, 2010. s. 89-85. ISBN 978-1-4081-1564-0.

Svedin, L. Den klassiska balettens byggstenar. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978. ISBN 91-29-52355-9.


Reference Literature

Books
Pallant, C. Contact Improvisation: An introduction to a vitalizing dance form. Jefferson, North Carolina: McFarland , 2006. s. 9-21. ISBN 0-7864-2647-0.

Ramsay, B. Judson Dance Theater: Performative traces. London: Routledge, 2006. ISBN 0-415-97574-3.

Wessel Therhorn, D. Jazz dance training. Oxford: Meyer & Meyer sport , 2000. ISBN 1-84126-041-x. Pages: 180.

Books
Lilja, E. Danskonst i språkets utmarker. Stockholm: ELD, 2005. ISBN 91-630.9762-1. Pages: 88.

Compendia
Lilja, E. (2005). "En rörelsens språklighet". In: Danskonst i språkets utmarker. ELD, Stockholm (s. 6-15).

Compendia
Bjertoft, C. Dans: En möjlighet för alla. Karlstad: Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, 2006. Pages: 52.

Sjöstedt Edelholm, E. & Wigert, A. Att känna rörelse: En danspedagogisk metod. Stockholm: Carlsson, 2005. ISBN 91-7203-679-6. Pages: 86.

Wigert, A. Danslek på dagis. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1982. ISBN 91-29-55584-1. Pages: 119.

Books
Gummesson, T . Musikalisk språklära: En enkel, grundläggande lärobok i notkunskap. Danderyd: Warner/Chappell Music Scandinavia, 1993. ISBN 91-86758-32-2. Pages: 30.

Compendia
Aulin, A. & Oldemark, B . Allmän musiklära: med kortfattad formlära och instrumentlära: för lärarhögskolor, seminarier, musikskolor och folkhögskolor samt för musikcirklar och självstudier. Stockholm: Natur och kultur, 1973. ISBN 91-27-56215-8.

Uggla, M. Musikalisk Grammatik: Grundbok i gehör och musiklära. Stockholm: Nordiska musikförlaget. s. 4, 27-28, 56-58, 65.

Books
Johansson, B. & Svedner P-O. Examensarbete i lärarutbildningen: Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget, 2006. ISBN 91-89040-64-3.

Vail, J. Kulturella koreografier. Stockholm: Carlsson, 1998. ISBN 9780871273253.

Compendia


Reference Literature

Adshead, J. Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books, 1994. ISBN ISBN 1-85273-003-x.

Blakey, P. Muscel book. Honesdale: Himalayan Institute Press U.S, 2007. ISBN 0893892637. Pages: 48.

Blakey, P. Stretching Without Pain. Twin Eagles Educational Healing Institute, 1994. ISBN 1896238009. Pages: 78.

Bloom, L.A. & Tarin Chaplin, L. The intimate act of choreography. London: Dance Books, 1982. ISBN 1-85273-010-2. Pages: 230.

Grieg, V. Inside Ballet technique: Separating anatomical fact from fiction in the ballet class. London: Dance Books, 1994. ISBN 1-85273-043-9.

Horton, S. Dancing into Darkness. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999. ISBN 0-8229-4098-1. Pages: 192.

Joyce, M. First steps in teaching creative dance to children. Mountain View, California: Mayfield Pub. Co. 1-26. ISBN 1-55934-162-9 . Pages: 218.

Morrison Brown, J, Mindlin, N & Woodford, C.H. (red.). The vision of modern dance - in the words of its creators . Highstown, N.J: Princeton Book, cop, 1998. ISBN 0-87127-205-9. Pages: 245.

Persson, B. Contemporary dance in Sweden. Stockholm: Svenska institutet, 2007. ISBN 978-91-520-0930-7. Pages: 48.

Tatchell, J. The World of Ballet. London: Usborne, 2009. ISBN 978-1-4095-0493-1. Pages: 64.

Tufnell, M. & Crickmay, C. Body Space Image. London: Dance Books , 2008. ISBN 101852730412.

Ward Warren, G. Classical ballet technique. Tampa, Florida: University of South Florida Press, 1989. ISBN 0-8130-0895-6.

Wirhed, R. Anatomi och rörelselära inom idrotten. Örebro: Harpoon Publications, 1999. ISBN 9789197078108. Pages: 103.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 27 June 2018